Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Za każdym razem, kiedy zamówienie zostanie potwierdzone w Twoim sklepie, faktura zostanie wysłana do klienta. Możes Możesz pobrać faktury dla pojedyńczego pojedynczego zamówienia na stronie zamówienia. Strona "Faktury" w menu "Zamówienia" pozwala Ci na pobranie wybranych faktur ze złożonych zamówień jednocześnie (w tym samym pliku PDF).

...

W każdym z tych przypadków, faktury generowane są do pojedyńczego pojedynczego pliku pdf, po jednej fakturze na stronę. Nie możesz pobrać pojedyńczych pojedynczych plików na każdą z faktur na tej stronie.

...

 • Włącz faktury. Kiedy wyłączone, twój klient nie otrzyma faktury po dokonaniu zakupu. Będziesz odpowiedzialny za dostarczenie faktury, jeśli klient o nią poprosi.
 • Uaktywnij szczegóły podatków na fakturze. Nowość w wersji 1.6. Kiedy włączone, faktura wyszczególnia wszystkie różne podatki, które zostały nałożone w zamówieniu, zamiast przedstawiania ich w formie procentowej.
 • Prefiks faktury. Domyślnie PrestaShop stosuje prefiks oparty na języku: "IN" po angielsku, "FA" po francusku etc. Zamaist Zamiast tego możesz korzystać z sygli "EN", czy "FR".  Możesz oczywiście określić dla każdego języka sklepu inny prefiks, albo nie musisz wcale podawać prefiksaprefiksu.
  PrestaShop wygeneruje numery faktur wg twoich ustawień:  "#IN000001", "#FA000002", etc.
 • Numer Faktury. Jeśli prowadzisz już swoją działalność i miałeś już zamówienia i faktury wystawione przed PrestaShopem, możesz wykorzystać tę opcję, aby rozpocząć numerowanie faktur od wyższego numeru.
 • Tekst stopki. Możesz mieć też spersonalizowany tekst w stopce faktury. Tekst będzie widoczny poniżej nazwy Twojego sklepu.
 • Wzór faktury. W zależności od szablonu, możesz używać więcej niż jednego stylu faktur. Przetestuj je z testowym zamówieniem, aby wybrać, które bardziej Ci odpowiada. Jeśli znasz kod HTML, możesz utworzyć samodzielnie modele faktur i edytować już istniejące: znajdują się one w katalogu /pdf instalacji PrestaShop.
 • Użyj dysku jako cache dla faktur PDF. Możesz wybrać dysk serwera zamiast jego pamięci podręcznej jako miejsce do generowania faktur. I chociaż zmniejsza to zużycie pamięci serwera, to spowalnia sam proces generowania PDF, więc korzystaj z tego świadomie.

...