Child pages
  • Pierwsze kroki w PrestaShop 1.6

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby przypisać uprawnienia do konta pracownika, musisz użyć opcji „Profil” na stronie tworzenia konta: to menu pozwala Ci wybrać profil konta (superadminSuper Admin, tłumacz itd.).0

 

Możesz edytować te uprawnienia w sposób następujący: przejdź do menu „Administracja”, wybierz „Uprawnienia”, a po nich profil, który chcesz zmienić. Pojawi się długa lista uprawnień: edytuj je do woli. Twoje zmiany zapisywane są automatycznie.

...