Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Saldo

Info

Ta strona jest dostępna dopiero po aktywacji funkcjonalności B2B. Aby to zrobić przejdź na stronę preferencji klientów i wybierz “Tak” dla opcji “Aktywuj tryb B2B”

Ta strona wyświetla listę środków pieniężnych przyznanych niektórym klientom. To Ty ustalasz jej wysokość i przydział. Klienci mogą je przeznaczyć na zakupy przez dokonaniem przez nich płatności gotówką.

Włączenie tej funkcji

Gdy tryb B2B został już aktywowany (strona Preferencji -> Klienci) pojawiają się trzy pola w formularzu służącym do tworzenia kont klientów:

...

Należy wypełnić te pola dla wszystkich profesjonalnych klientów.

Bieżący widok środków pieniężnych

Każdy zakup dokonany przez klienta korzystającego ze środków pieniężnych przyznanych przez Ciebie zostaje odnotowany na stronie Klienci -> Zatwierdzone środki pieniężne. Pozwoli Ci to na bieżący przegląd zaległych faktur.

...