Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Strona rozpoczyna się tabelą wymieniającą wszystkie istniejące klucze, jeśli istnieją. Klucz pozwala na przyznanie unikalnego dostępu developerowi, który może być użyty do powiązania programu ze sklepem. Dziel się nimi oszczędnie, bo raczej nie chcesz, żeby zbyt wiele osób miało dostęp do Twoich danych.

Image RemovedImage Added

Nie każda aplikacja może połączyć się z PrestaShopem za pomocą API, możesz zadecydować, które mogą, co mogą zrobić. Każda aplikacja posiada unikalny klucz połączeniowy o określonych prawach dostępu.

...

  • Klucz. Unikalny klucz. Możesz albo utworzyć własny, albo wygenerować go naciskając przycisk "generuj". Klucze wygenerowane są zazwyczaj bezpieczniejsze, ponieważ są trudniejsze do złamania.
  • Opis klucza. Przypomnienie dla kogo jest ten klucz i jakie daje prawa.
  • Wyświetlany. Możesz wyłączyć klucz w każdej chwili, to pozwoli Ci na tymczasowe przyznanie praw do danych dla określonych kluczy.
  • Uprawnienia. Nie musisz dzielić wszystkich danych z każdym kluczem, możesz wybrać pośród szerokiego wachlarza uprawnień, podzielonego na sekcje i typy dostępów. Możesz zadecydować, że niektóre aplikacje mogą mieć dostęp tylko do części danych podczas gdy inne (na przykład te związane ze zdalną obsługą sklepu) mogą mieć prawa do edycji lub usunięcia niemal wszystkiego. Ale pamiętaj wybierać mądrze!

Image RemovedImage Added

Configuration

Warning

Dla bezpieczeństwa upewnij się, że serwer na którym znajduje się Twój sklep wspiera połączenia SSL!

...

  • Włącz API PrestaShop. Jeśli nie chcesz dawać dostępu nikomu, to po prostu nie włączaj tej opcji.
  • Włącz tryb CGI dla PHP. tryb CGI jest specjalnym ustawieniem serwera Apache, gdzie określasz, że należy używać PHP jako skryptu CGI aniżeli jako modułu Apache. Zapytaj swojego dostawcy, które ustawienie będzie dla Ciebie lepsze.

Image RemovedImage Added

Note

Deweloperzy mogą znaleźć dokumentację, w jaki sposób budować narzędzia wokół API PrestaShopa na poniższej stronie: http://doc.prestashop.com/display/PS16/Using+the+PrestaShop+Web+Service.