Child pages
  • Zarządzanie załącznikami

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Możesz również przesyłać załączniki przed przypisaniem ich do produktów. Możesz to zrobić za pomocą strony "Załączniki" w menu "Katalog".

Image RemovedImage Added

Proces zapisania nowego załącznika jest dość prosty:

  1. Naciśnij na "Dodaj nowy załącznik", pojawi się formularz.
  2. Nazwa pliku. Podaj nazwę^pliku we wszystkich językach.
  3. Opis. Podaj krótki opis w wymaganych językach.
  4. Naciśnij dodaj plik i zaznacz plik na komputerze do przesłania.
  5. Naciśnij na "Zapisz".

Image RemovedImage Added

Zostaniesz następnie przekierowany do listy załączników, gdzie pojawi się nowy plik. W ten sposób jest on dostępny dla wsyzstkich produktów za pomocą zakładki "Załączniki".

...