Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Managing Shipping

How you choose to ship your products is a key element to the management and success of your store. You must account for the great variety of available methods, which can mix carriers, regional and international taxes, package weight and the price of a product itself. Luckily, PrestaShop makes it easy for you to handle it all in just a few screens.

A product's shipping price is basically calculated using either of two methods: the total price of the order, or the total weight of the order. This is how most carriers calculate their shipping fees, and this is why you should fill-in the weight setting when creating a product in the catalog, and also why you absolutely must indicate the per-weight and per-price costs for each carrier in the "Carriers" page.

Info

PrestaShop computes shipping price according to a system of either weight ranges or price ranges. That system can only work for one or the other of these types of range.

The shipping settings work closely with the local settings of your PrestaShop installation. While in PrestaShop 1.4 some of these settings were also found in the "Shipping" menu, since version 1.5 all local settings have been moved in a new menu, named "Localization". This is where you will be able to edit geographical zones, countries, currencies, etc. Therefore, make sure to have a serious look at the "Localization" menu, which is explained in the next chapter of this guide, "Understanding Local Settings". For instance, in order to create a complete carrier in PrestaShop, you must have clearly defined your geographical zones before; this is done in the "Zones" page under the "Localization" menu.

...

Zarządzanie dostawą

Wybór sposobu, w jaki dostarczysz swoje produkty jest kluczowym elementem zarządzania i sukcesu Twojego sklepu. Musisz uwzględnić wielką różnorodność dostępnych metod, które łączą przewoźników, podatki regionalne i międzynarodowe, ciężar przesyłek i cenę samego produktu. Na szczęście PrestaShop sprawia, że łatwo to wszystko obsługiwać przy pomocy zaledwie kilku ekranów.

Cenę wysyłki produktu oblicza się, stosując jedną z dwóch metod: całkowitą cenę zamówienia lub całkowitą wagę zamówienia. W ten sposób większość przewoźników oblicza opłaty za przesyłkę, dlatego też należy wypełnić ustawienia dotyczące wagi podczas wprowadzania produktu do katalogu. Z tego samego powodu trzeba obowiązkowo dla każdego przewoźnika określić koszty według wagi i według ceny, przechodząc do strony „Przewoźnicy”.

Info

PrestaShop oblicza cenę wysyłki bądź według systemu przedziałów wagowych, bądź cenowych. Ten system może działać tylko w jednym lub drugim zakresie, nie w obu naraz.

Ustawienia wysyłki ściśle współpracują z lokalnymi ustawieniami wersji PrestaShop. Podczas gdy w PrestaShop 1.4 niektóre z tych ustawień można było znaleźć w menu „Wysyłka”, od wersji 1.5 ustawienia lokalne zostały przeniesione do menu „Lokalizacja”. To tam edytować można strefy geograficzne, państwa, waluty itd. Dlatego zapoznaj się uważnie z menu „Lokalizacja”, które zostanie objaśnione w kolejnym rozdziale niniejszego podręcznika, „Zrozumienie ustawień lokalnych”. Aby na przykład w sposób kompletny określić transport w PrestaShop, musisz mieć wcześniej jasno określone strefy geograficzne, co możesz zrobić na stronie „Strefy”, w menu „Lokalizacja”.

Sposób określania przewoźników został całkowicie zmieniony w wersji 1.5.5.0 : you now build new carriers using the Carrier Wizard.This chapter contains the following sectionsPrestaShop: teraz określasz przewoźników przy pomocy kreatora.

Niniejszy rozdział zawiera następujące sekcje:

Children Display