Child pages
  • Dostosowanie Twojego sklepu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Customizing your shop

This guide will teach you about all the various options and features of a standard PrestaShop installation. Diving into PrestaShop means exploring many settings and possibilities, and the power of PrestaShop will little by little be presented to you.

You will soon learn that you can go even further than a standard installation. Indeed, by default your shop has one theme and a hundred of modules, but you can install as many themes and modules as you see fit to expand your shop and make it truly yours.

Themes and modules creators upload their creation on the PrestaShop Addons website, at

Dostosowanie Twojego sklepu

Przewodnik ten zapozna Cię z rozmaitymi funkcjami i właściwościami standardowego oprogramowania PrestaShop. Zagłębienie się w PrestaShop oznacza odkrywanie licznych ustawień i możliwości, które, stopniowo prezentowane, ukażą Ci jego bogactwo.

Wkrótce dowiesz się, że możesz wykroczyć poza standardową instalację. Twój sklep domyślnie zawiera jeden szablon i sto modułów, w rzeczywistości jednak możesz zainstalować tyle szablonów i modułów, ile uznasz za potrzebne, by rozbudować sklep i uczynić go Twoim własnym.

Twórcy szablonów i modułów przesyłają je na stronę PrestaShop Addons, http://addons.prestashop.com/, the only official PrestaShop marketplace, where shop owners can find many ways to extend and improve their shop.

Creating an account in is free, and many quality add-ons are free too. Browse the many categories, search for a specific keyword, then buy and download the add-on you need and install it on your shop – either in the /modules or /themes folder of your PrestaShop installation.

You do not have to be a PrestaShop expert to start shopping for add-ons: have a look at more than a thousand of modules and more than 900 themes right now!

Visit

- jedyny oficjalny sklep PrestaShop, na którym właściciele sklepów mogą szukać sposobów na usprawnienie i ulepszenie sklepu.

Utworzenie konta jest tam darmowe, podobnie jak wiele wysokiej jakości dodatków. Przejrzyj liczne kategorie, wyszukaj określonych słów kluczowych, a potem kup i pobierz potrzebne Ci dodatki oraz zainstaluj je w Twoim sklepie – czy to w folderze /modules, czy też /themes.

Nie musisz być ekspertem w zakresie PrestaShop, by zacząć kupować dodatki: już teraz popatrz na ponad tysiąc modułów i  ponad dziewięćset szablonów!

Odwiedź http://addons.prestashop.com!