Child pages
  • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Test
Jak/gdzie to naprawić?
Is Czy na serwerze jest zainstalowany PHP 5.1.2 or later installed(lub nowszy)?Web serverSerwer
Can PrestaShop upload filesCzy PrestaShop może przesyłać pliki na serwer?php.ini file (file_uploads)
Can PrestaShop create new files and folders?File browser / FTP client / command line
Is the GD Library installedCzy PrestaShop może tworzyć nowe pliki i foldery?Przeglądarka/ klient FTP/ linia komend
Czy zainstalowano bibliotekę GD?php.ini file (extension=php_gd2.so)
Is MySQL support is onCzy włączono wsparcie MySQL?php.ini file (extension=php_pdo_mysql.so)
Recursive write permission on Rekursywne prawa zapisu ~/config/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/cache/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/log/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/img/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/mails/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/modules/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/override/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/lang/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/pdf/lang/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/cache/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/translations/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/upload/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/download/File browser Przeglądarka/ klient FTP client / command lineRecursive write permission on linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/sitemap.xmlFile browser Przeglądarka/ klient FTP client / command linelinia komend
Can PrestaShop open external URLsCzy PrestaShop może otwierać zewnętrzne URLplik php.in file (allow_url_fopen)
Is Czy w PHP 's wyłączono "register global" option off?plik php.ini file (register_globals)
Is Czy włączono obsługę GZIP compression activated?plik .htaccess fileIs the Mcrypt extension available
Czy jest dostępne rozszerzenie Mcrypt?plik php.ini file (see więcej informacji http://php.net/manual/en/mcrypt.setup.php)
Is Czy w PHP 's wyłączono "magic quotes" option deactivated?plik php.ini file (magic_quotes_gpc)
Is the Dom extension loadedCzy załadowano rozszerzenie Dom?--enable-dom compile time option
Is the Czy zładowano rozszerzenie PDO dla MySQL extension loaded?plik php.ini file (extension=php_pdo_mysql.so)

...