Child pages
 • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Zależnie od konfiguracji serwera, będziecie będzie konieczna zmiana zarówno praw odczytu  ("Odczyt") jak i wykonywania ("Wykonaj"). Natomiast prawa zapisu ("Zapis") muszą być przynajmniej przyznane  właścicielowi ("Prawa właściciela") i grupie ("Grupowe prawa dostępu"). W niektórych przypadkach może być konieczność przyznania praw zapisu dla dostępu publicznego ("Publiczne prawa dostępu"), zalecamy ostrożność zwykle nie jest dobrym pomysłem dawanie możliwości edycji instalacji PrestaShop wszystkim użytkownikom serwera. 

...

Gdy wszystkie kontrolki będą zielone można kliknąć "dalej". Jeśli mimo prób nadal jakieś kontrolki nie są zielone upewnij się, że wyświetla się komunikat "PrestaShop compatibility with your system environment has been verified!" - informacja na górze strony.

Informacje systemowe

Na tym etapie rozpoczyna się personalizowanie sklepu: nadawanie logo, wskazywanie głównego obszaru działalności, wpisywanie informacji o właścicielu sklepu (prawnie wiążących w większości krajów)

Warning

Zwracamy uwagę, iż w nazwie sklepu nie powinno się umieszczać dwukropka, gdyż może on sprawić, że nie wszystkie funkcję będą działały poprawnie (np. może on mieć wpływ na wysyłanie e-maili). Jeśli w nazwie sklepu konieczne jest rozgraniczenie dwóch sekcji zalecamy zastosowanie myślnika (np. "Mój Sklep - najlepsze miejsce na zakupy" zamiast "Mój Sklep: najlepsze miejsce na zakupy")

 

FIG 10

 

Jeśli chodzi o logo, zwracamy uwagę, że będzie się ono pojawiało:

 • Na wszystkich stronach sklepu (zależnie od wybranego szablonu)
 • Na zapleczu
 • We wszystkich e-mailach wysyłanych do Klientów
 • Na wszystkich dokumentach (np. rachunkach)

W związku z powyższym zachowanie domyślnego logo PrestaShop nie jest zalecane.

Aby kontynuować należny kliknąć "Dalej"

 

FIG 11

 

Krok 5: Konfiguracja systemu

To okno zwiera informacje o lokalizacji serwera bazy danych oraz o tym której bazy danych ma używać sklep. Te informacje jak i pozostałe wymagane na tej stronie powinny być dostarczone przez dostawcę usługi hostingowej.

FIG 12

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól (informacjami uzyskanymi od dostawcy hostingu):

 • Database server address. Adres serwera MySQL może być powiązany z domeną (np. http://sql.example.com), lub z hostem (np. http://mysql2.alwaysdata.com), może to również być o prostu adres IP (np. 46.105.78.185).
 • Database name. Nazwa bazy danych gdzie PrestaShop ma przechowywać dane. Może to być baza danych, która już była na serwerze lub ta kóra zostałą stworzona przez użytkownika (za pomocą narzedzia administracyjnego takiego jak np. phpMyAdmin) więcej informacji o bazie danych w sekcji "Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu".
 • Database login. Nazwa użytkownika bazy danych MySQL.
 • Database password. Hasło użytkownika bazy MySQL.
 • Database engine. SIlnik bazy danych jest rdzeniem bazy, InnoDB jest domyślnym silnikiem i zalecamy jego używanie. Naturalnie jeśli użytkownik widzi potrzebę zmiany silnika nie będziemy się sprzeciwiać - jednak domyślny silnik będzie odpowiedni dla przeważające większości użytkowników.
 • Tables prefix. Prefix do tabeli bazy danych "ps_" jest domyślny. Wszystkie tabele SQL PrestShop mają nazwę zgodną ze wzorem "ps_cart" lub "ps_wishlist". Może się jednak tak zdarzyć, że w jednej bazie danych będą przechowywane informacje kliku sklepów wówczas konieczne jest zróżnicowanie prefiksów. Zalecamy jednakże aby unikać takie sytuacji i dla każdej instalacji tworzyć odrębną bazę danych. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest stworzenie jednego sklepu i wykorzystanie funkcji "multistore" pozwalającej obsługiwać kilka sklepów za pomocą jednego zaplecza. 
 • Drop existing tables. dostępne tylko w  "Dev mode", podczas reinstalacji bazy danych można zrezygnować z dotychczas posiadanej bazy danych  i stworzyć nową.

 

Click the "Test your database connection now!" button in order to check that you did use the correct server information.

Click "Next": the install will start configuring your shop, creating and populating the database tables, etc. This might take a few minutes: please be patient and do not touch your browser!