Search

Help

Page 1 of 2. Showing 12 results (0.017 seconds)

 1. Moduły Fakturowania

  Europejski numer VAT Ten moduł pozwala na wprowadzenie Twoim klientom dokładnego numeru VAT. Numer VAT może zostać pobrany z sieci w oparciu o Twój kraj. Konfiguracja jest prosta: Kraj klienta: Wybierz Twój kraj. Włącz sprawdzanie numeru VAT z usługą internetową: Włącz, jeśli chcesz, żeby PrestaShop pobierał numery
  PrestaShop 1.6Feb 20, 2015
 2. Billing & Invoicing modules

  and automate the process for you, ensuring that the system is up-to-date with the most recent sales tax and VAT rates and rules in every state and country, so … needs. European VAT Number This module enables your customers to fill in their VAT number in their details. The VAT can be fetched through a web service, based
  PrestaShop 1.6Dec 17, 2013
 3. Taxes & Invoicing modules

  European VAT number Enables you to enter the intra-community VAT number when creating the address. You must fill in the company field to allow entering the VAT number.
  PrestaShop 1.6Dec 22, 2014
 4. Inne Moduły

  , wizyt etc w Twoim sklepie Europejski numer VAT Pozwala wprowadzić wewnątrzwspólnotowy numer VAT podczas tworzenia konta. Musisz wypełnić pole firma, aby możliwe było wprowadzenie numeru VAT.
  PrestaShop 1.6Jan 12, 2015
 5. Customer addresses

  Beth's", etc. Company. The name of the customer's company, if needed. VAT number. The VAT identification number for the customer (or the customer's company). Other
  PrestaShop 1.6Jan 27, 2015
 6. Customer addresses

  the correct address: "Home", "Office", "Aunt Beth's", etc. Company. The name of the customer's company, if needed. VAT number. The VAT identification number
  PrestaShop 1.7Oct 04, 2016
 7. Modules voor betaalmethoden en gateways

  Billing & Invoicing Avalara - AvaTax Alleen voor de Verenigde Staten. Btw is lastig. AvaTax maakt het gemakkelijker. Doing sales tax right is simple with Avalara. They do all of the research and automate the process for you, ensuring that the system is up-to-date with the most recent sales tax and VAT rates and rules
  PrestaShop 1.6Aug 19, 2015
 8. Adresy klientów

  pomocą adresu e-mail. W innym przypadku PrestaShop nie będzie wiedział, do kogo przypisać ten adres. Numer Identyfikacji Podatkowej (VAT UE). Numer dowodu
  PrestaShop 1.6Jul 30, 2015
 9. Klienci - Ustawienia

  (Numer VAT etc), Ceny mogą być ukryte dla niektórych grup. Cenami można zarządzać na zasadzie indywidualnych, albo grupowych, czy za pomocą podziału na kategorie
  PrestaShop 1.6Jan 13, 2015
 10. Grupy klientów

  wyświetlania cen. PrestaShop jest często wykorzystywany w sektorze B2B (Business to Business). Możesz stworzyć grupę klientów, którzy mogą kupować bez podatku VAT
  PrestaShop 1.6Jul 30, 2015