Zarządzanie przewoźnikami

Musisz zarejestrować przewoźników w swoim PrestaShop – należy wyraźnie wskazać, kto będzie dostarczał Twoje produkty. To możesz być tylko Ty i Twój sklep (jeśli np. sprzedajesz jedynie produkty do pobrania lub działasz wyłącznie lokalnie), lecz jeśli tylko wysyłasz paczki, stosując znaczki i korzystając z usług osób trzecich, jak lokalny urząd pocztowy, FedEx, UPS itd., musisz mieć dodane szczegóły o nich do bazy danych Twojego sklepu. To umożliwi Twoim klientom lepszy wybór przewoźnika, oparty na podstawie ich zakresów dostaw, opłat i terminów.

Strona „Przewoźnicy” zawiera listę wszystkich Twoich dotychczasowych przewoźników. Z tego miejsca możesz bezpośrednio zmieniać ich status, wskazać, czy sposób dostawy jest bezpłatny, czy nie i zmienić ich statusu, gdy wyświetlają się klientom.

Domyślnie masz dwóch przewoźników w Twojej bazie danych:

Do Ciebie należy usunięcie tych domyślnych przewoźników i dodanie nowych dla Twoich klientów. W najgorszym wypadku powinieneś edytować nazwę „Mój przewoźnik” i zastąpić jego dane informacjami o rzeczywistym przewoźniku: nazwą, danymi oraz zakresami. Szczerze zalecamy usunięcie „Mojego przewoźnika” i skorzystanie z dostępnego modułu dostawców w celu zarejestrowania współpracującego z Tobą dostawcy.

Nowych przewoźników dodaje się, klikając na przycisk „Dodaj nowy sposób dostawy”. Otwiera to nową stronę z dwiema opcjami:

Pojawia się nowy ekran, który dodany został w wersji 1.6.0.7 PrestaShop. Pomoże Ci w podjęciu decyzji, czy można zainstalować moduł dostawy, czy też musisz skonfigurować własnego dostawcę, używając Kreatora Dostawców.

Tworzenie nowego przewoźnika przy użyciu Kreatora Dostawców

Ta sekcja służy wprowadzeniu nowego dostawcy, od A do Z, przy pomocy Kreatora Dostawców. Możesz utworzyć tu tak wielu przewoźników, ilu potrzebujesz. Jeśli jeden przewodnik oferuje różne usługi transportowe, powinieneś wprowadzić wielu dostawców i nadać im różne nazwy.

Wiele szczegółów wymaganych w formularzu PrestaShop powinno być dostarczonych przez Twoich przewoźników, kiedy utworzyłeś u nich konto lub podpisałeś z nimi umowę. Skontaktuj się z nimi, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane.

Aby utworzyć nowego przewoźnika, kliknij przycisk „Dodaj nowy sposób dostawy” w zakładce „Przewoźnicy”. Spowoduje to otwarcie pierwszego widoku Kreatora Dostawców.

Widok 1: Ustawienia ogólne

To miejsce, w którym należy opisać przewoźnika, podając informacje, których klient będzie potrzebował w celu rozpoznania i wyboru preferowanego dostawcy.

Przeanalizujmy wszystkie informacje, które należy wprowadzić:

Naciśnij „Następny”, by przejść do drugiego widoku.

Widok 2: Lokalizacje wysyłek i koszty

Widok ten zawiera kilka ustawień:

Czas na ważny punkt: tworzenie zakresu dostawy. To bardzo ważny krok, ponieważ PrestaShop potrzebuje tych informacji dla zaprezentowania klientowi dostawcy, który dostarczy zamówioną paczkę. W rzeczywistości, zależnie od całkowitej ceny lub wagi zamówienia, niektóre sposoby dostawy nie będą dostępne, podczas gdy inne wyświetlane będą dla określonych wartości. Należy więc wypełnić te zakresy bardzo dokładnie, posługując się dokumentacją otrzymaną od przewoźników.

W tym miejscu Kreator Dostawców ma największy sens. Tutaj można stworzyć zakresy cenowe i wagowe (zależnie od wyboru opcji rozliczenia), jeden po drugim, nakładając Twoje ceny dla każdej ze stref.

Stworzenie każdego zakresu wymaga kilku kroków:

 1. Ustaw dolne i górne granice tworzonego zakresu. Zależnie od wybranego sposobu rozliczenia dla górnego limitu zakresu pojawi  się albo informacja „zostanie zastosowane, kiedy cena jest”, albo „zostanie zastosowane, kiedy jest waga”.

  Należy zauważyć, że dolna granica obejmuje wpisaną liczbę (>=), podczas gdy górna granica nie obejmuje wpisanej liczby (<). Oznacza to, że górny limit zakresu może mieć tę samą wartość, co dolna granica kolejnego zakresu, ponieważ nie będą na siebie zachodzić.

 2. Uzupełnij ceny. Jak tylko górna i dolna granica zostaną wpisane, PrestaShop umożliwi edycję pola „Wszystkie”. To pole specjalne: jakąkolwiek wartość w nim wpiszesz, zostanie skopiowana do pól wszystkich dostępnych sfer geograficznych, bez żadnych czynności z Twojej strony. Następnie możesz edytować wartość dla każdej strefy z osobna.
  Zaznacz pole wyboru dla każdej strefy, do której przewoźnik dostarcza przesyłkę w danym zakresie. Jeśli przewoźnik nie dostarcza przesyłek w danej strefie geograficznej dla tego konkretnego zasięgu, należy pamiętać o odznaczeniu tego pola.
 3. Stwórz zakres. Kliknij przycisk „Dodaj nowy zakres”. PrestaShop doda kolejną kolumnę z polami stref. Zacznij ponownie od ustalania dolnej i górnej granicy zakresu, a potem uzupełniania cen dla stref geograficznych.

 

Jednostki masy i ceny są domyślne dla PrestaShop. Możesz zmienić je na stronie „Lokalizacja” w menu „Lokalizacja”.

Kliknij przycisk „Następny”, by przejść do trzeciego widoku.

Widok 3: Rozmiar, waga i dostępność dla grup

Ten widok zawiera dwa zbiory opcji:

Kliknij przycisk „Następny”, by przejść do czwartego, ostatniego, widoku.

Widok 4: Podsumowanie

Ostatni widok umożliwia przegląd Twoich ustawień dla danego przewoźnika.

Jeśli któreś z nich są niewłaściwe, możesz wrócić do dowolnego z poprzednich widoków albo używając przycisku „Poprzedni”, albo bezpośrednio klikając w zakładkę panelu.

Jeśli chcesz zapisać tego przewoźnika na razie w formie szkicu, a wrócić do niego w późniejszym czasie, wyłącz przewoźnika, klikając w przycisk „Nie”, znajdujący się przy opcji „Włączony”, u dołu tego widoku. W każdym przypadku kliknij przycisk „Zakończ”, by zachować swoją pracę i stworzyć przewoźnika.

Używając PrestaShop w trybie multisklepu, dostępny jest inny widok, a kolejność widoków trochę się zmienia:

 1. Ustawienia ogólne
 2. Multisklep
 3. Miejsca i koszty wysyłki
 4. Rozmiar, waga, dostępność dla grup
 5. Podsumowanie

Wszystkie panele funkcjonują tak, jak opisano powyżej. Nowy, „Multisklep”, umożliwia ograniczenie danego przewoźnika, dla wybranych sklepów.

Dodawanie przewoźnika za pomocą modułu dostaw

PrestaShop wyposażony został w szereg bezpłatnych modułów, pośród których można znaleźć kilka modułów dostawców, które możesz zainstalować od razu dla największych przewoźników międzynarodowych i krajowych.

Dostępni przewoźnicy zależą od początkowych ustawień Twojego sklepu: jeśli ustawiłeś lokalizację swojego sklepu we Francji, nie otrzymasz tych modułów, które byłyby dla Ciebie dostępne, gdybyś lokalizację sklepu ustawił na USA.

Na ekranie z przyciskiem „Dodaj nowego przewoźnika” można wybrać pomiędzy stworzeniem przewoźnika przy pomocy Kreatora Dostawców lub przy pomocy jednego z polecanych modułów dostaw. Zaleca się, by rejestrować przewoźników, instalując moduł dostaw: to znacznie przyspieszy cały proces, a ustawienia będą bardziej precyzyjne.

W zależności od modułu możesz albo kliknąć przycisk „Instaluj” i pozwolić PrestaShop wykonać pracę, albo kliknąć na przycisk koszyka. W tym drugim przypadku zostaniesz przeniesiony do sklepu Addons, w którym możesz kupić moduł. Po zakupieniu modułu można go zainstalować i skonfigurować.