Adresy klientów

Klikając na stronę “Adresy”, otrzymasz dostęp do listy adresów Twoich klientów (adres zamieszkania, miejsca pracy itp.). Informacje te możesz edytować, klikając na przycisk “edytuj”, lub usunąć.

Poniżej listy adresowej znajduje się przycisk o nazwie "Ustaw pola wymagane w tej sekcji". Po kliknięciu na niego otworzy się formularz, w którym to będzie można wskazać, które z informacji mają być niezbędne (poprzez zaznaczenie ich). Możesz więc sprawić, że pola takie jak np. firma i numer telefonu będą polami obowiązkowymi podczas tworzenia nowego adresu przez klienta.

Dodawanie nowego adresu

Masz możliwość dodania adresu do klienta poprzez przycisk "Doda nowy adres". Po jego kliknięciu otworzy się formularz z polami do wypełnienia (dane osobowe, adres zamieszkania, itp.)

Zwróć szczególną uwagę na następujące pola: