Statusy

Nadawanie różnych statusów zamówieniom oraz zwrotom nie tylko umożliwia proste zarządzanie zamówieniami i zwrotami, ale również pozwala informować klientów o statusie ich zamówienia.

Różne statusy są widoczne i edytowalne na stronie "Statusy" w menu "Zamówienia".

Strona wyświetla aktualnie zapisane statusy zamówień wraz z:

Lista statusów zwrotów zawiera mniej informacji, ponieważ te statusy są tylko etykietami i nie mają wpływu na zamówienie.

Tworzenie nowego statusu zamówienia

Możesz utworzyć nowy status, naciskając przycisk "Dodaj nowy status zamówienia" u góry strony. Ta czynność wywoła poniższy formularz kreacji.

Wypełnij formularz:

Tworzenie nowego statusu zwrotu zamówienia

Możesz stworzyć nowy status zwrotu, naciskając przycisk "Dodaj nowy status zwrotu zamówienia". Wówczas pojawi się formularz:

Zawiera on tylko dwie opcje:

Na końcu zachowaj ustawienia.