Child pages
  • Multistore instellen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Multistore instellen

Deze pagian is alleen beschikbaar zodra u de multistore-mogelijkheid hebt ingeschakeld.

Door uw PrestaShop-installatie met een enkele winkel te wijzigen in een PrestaShop met de multistore-mogelijkheid doet u het volgende:

  1. Ga naar de pagina "Algemeen" onder het menu "Instellingen".
  2. Zoek naar de optie "Schakel multistore in" en kies "Ja".
  3. Bewaar uw instellingen.

Het menu "Geavanceerde instellingen" bevat nu de pagina "Multistore", welke verder wordt behandeld in hoofdstuk De multistore-interface.

  • No labels