Child pages
  • Moduły Statystyk i Analiz
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Analytics and Stats

Most of these create a new section in the "Stats" page of your PrestaShop installation. Many are installed by default. Therefore, if some of PrestaShop's statistics are not useful to you, you can disable them here. Note that stats are also resource-consuming tools; therefore, if your server is slow or has little disk space, you should limit your stats options to the bare essentials.

Many of these modules are described in detail in the "Understanding Statistics" of this user-guide. In this section, we will only describe the ones that are not enabled by default (that is, two modules among the 25 in this section).

Najlepsi Producenci

Ten moduł dodaje opcję najlepszych producentów do listy dostępnych statystyk.
W efekcie moduł ten daje Ci lepszy pogląd na to, którzy producenci sprzedają się najlepiej w Twoim sklepie. To też może przełożyć się na częstsze uzupełnianie magazynu o popularne produkty.

Google Analytics (ganalytics)

Ten moduł ułatwia instalację skrypt Google Analytics an twoim sklepie. Dzięki czemu możesz cieszyć się z narzędzi dostarczonych przez Google.
Aby ten moduł działał, musisz posiadać konto na Google Analytics, możesz to zrobić tutaj: http://www.google.com/analytics/
Gdy je założysz, podążaj za instrukcjami W Analytics aby założyć profil dla sklepu. Użyj go później w polu modułu "Twoja nazwa użytkownika" i zachowaj. Google Analytics rozpocznie zbieranie danych o odwiedzających. Przeczytaj uważnie całą instrukcję dołączoną do modułu.

PrestaStats

PrestaStats is the leading Business Analytics dashboard & Abandoned Carts Monitor enabling you to see business critical data from your PrestaShop store on any device, at any time, and as far back

  • No labels