Child pages
 • Automatyczna aktualizacja

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Go to start of metadata

Spis treści

 

 

Automatyczne uaktualnienie

Narzędzie Automatyczne uaktualnienie

 

Anchor
Automatyczna aktualizacja
Automatyczna aktualizacja

Automatyczna aktualizacja

Narzędzie Automatycznej aktualizacji pozwala administratorowi sklepu na utworzenie kopii zapasowej i aktualizację PrestaShop za pomocą kilku kliknięć i nie wymaga wiedzy technicznej.

Moduł 1-Click Upgrade jest częścią standardowej instalacji PrestaShop i powienien być dostępny w zakładce "Moduły" panelu administracyjnego. Wystarczy nacisnąć przycisk "Instaluj" znajdujący się obok ikonki tego modułu, żeby zyskać możliwość zaktualizowania sklepu do najnowszej wersji.

-Click Upgrade module from

 

warning 

titleUwaga

Nigdy nie powinno się aktualizować sklepu bez przygotowania.

Automatyczne uaktualnienie

 Automatyczna aktualizacja może w pewnych sytuacjach ulec awarii, a przywrócenie poprzedniej wersji może w tej sytuacji się nie powieść.
Najbezpieczniejszą praktyką jest umieszczenie dokładnych kopii sklepu - jednej na Twoim komputerze lokalnym, a drugiej w osobnym folderze na Twoim serwerze WWW. Taka kopia powinna zawierać wszystkie produkty, kategorie, szablony, moduły, tłumaczenia, pliki konfiguracyjne itd.

Make a trial upgrade on that copy of your shop. Once the upgrade is done, browse your front and back office thoroughly to make sure that everything is as expected. If not, then the upgrade tool has an issue with your configuration, and you should use the manual upgrade method, which is now deprecated and takes longer, but which may help in your situation.

 

 

Downloading and installing the 1-Click Upgrade module

If the 1-Click Upgrade module is not available in your installation of PrestaShop 1.4 or 1.5, you can download it for free from the Addons site.

 

Even if you have already installed the "1-Click upgrade" module, make sure you are using the latest version:

 • PrestaShop 1.4: Check the version number in your "Modules" tab, then compare it to the version number listed on the Addons website (see below). If the numbers differ, download and update.
  • To update you module: uninstall it and delete it from the PrestaShop administration, then copy the "/autoupgrade" folder from the module's archive (that you have downloaded from the Addons website) to the "/modules" folder of your installation of PrestaShop. Finally, install the module from the administration.
 • PrestaShop 1.5 and later versions: PrestaShop will automatically check the Addons site for new versions of your modules. If a new version is available, it will present a new button "Upgrade!" button next to the "Install/Uninstall" button. Click to have PrestaShop download and update the module for you.

Simply follow the normal path to installing a module on PrestaShop:

Download the 1

Zalecamy przeprowadzenie próbnej aktualizacji na kopii sklepu. Kiedy proces zostanie zakończony, należy dokładnie przejrzeć sklep i jego funkcjonowanie zarówno od strony użytkownika, jak i od strony panelu administracyjnego, aby upewnić się, że wszystko działa i wygląda jak należy. Jeśli tak nie jest, prawdopodobnie zachodzi jakiś konflikt między narzędziem Automatycznej aktualizacji, a ustawieniami sklepu. W tej sytuacji powinieneś zastosować metodę ręcznej aktualizacji, która choć nie jest już rozwijana i jej zastosowanie zabiera więcej czasu, może okazać się jednak pomocna.

 

 

Anchor
Pobieranie i instalacja modułu 1-Click Upgrade
Pobieranie i instalacja modułu 1-Click Upgrade

Pobieranie i instalacja modułu 1-Click Upgrade 

Jeśli modułu 1-Click Upgrade nie ma w Twoim sklepie PrestaShop w wersji 1.4 lub 1.5, możesz pobrać go bezpłatnie ze strony Addons. 

 

Nawet jeśli moduł 1-Click Upgrade masz już zainstalowany, upewnij się, że jest to najnowsza wersja tego modułu.

 • Jeśli Twój sklep to PrestaShop 1.4: Sprawdź numer wersji w zakładce "Moduły", a następnie porównaj go z numerem  wersji gotowej do pobrania na stronie Addons (więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej). Jeśli numery różnią się, pobierz moduł ze strony Addons i zaktualizuj go.
  • W celu zaktualizowania modułu: odinstaluj, a następnie usuń "stary" moduł w zakładce "Moduły" panelu administracyjnego. Dalej, rozpakuj folder skompresowany "nowego" modułu, który pobrałeś ze strony Addons. W utworzonym w ten sposób folderze odszukaj folder "/autoupgrade", a następnie (używając na przykład protokołu ftp) skopiuj go do folderu "/modules" znajdującego się na Twoim serwerze. Następnie zainstaluj moduł 1-Click Upgrade w panelu administracyjnym Twojego sklepu.
 • Jeśli Twój sklep to PrestaShop 1.5 lub nowszy: PrestaShop automatycznie sprawdzi, czy wersja modułu, którą posiadasz jest wersją najnowszą. Jeśli dostępna jest nowsza wersja, obok przycisku "Instaluj/Odinstaluj" pojawi się przycisk "Aktualizuj". Naciśnij ten przycisk, aby zaktualizować moduł.

Następnie postępuj tak, jak podczas instalacji typowego modułu: 

This process is explained in details in the "Making and restoring your own backup" chapter of this guide
 1. Pobierz moduł 1-Click Upgrade ze strony PrestaShop Addons: http://addons.prestashop.com/en/administration-tools/5496-autoupgrade.html. Save the Zip file to your desktop.
 2. In your PrestaShop administration panel, go to the "Modules" page of the "Modules" menu.
 3. Click on the "Add a module" button, located at the top right of the list of available modules.

   

  If updating from version 1.4, click on the "Add a module from my computer" link, located at the top left.

 4. In the form that opens, click on the "Browse..." button, then find and select the module's Zip file that you just downloaded.
 5. Click the "Upload this Module" button. PrestaShop will put the module on your server, unzip it, and place the files in the /modules folder.

The module is now available in your list of modules, but you still have to install it:

 1. In the "Modules" tab, find the 1-Click Upgrade module: type "1-click upgrade" or "autoupgrade" in the module search box (not the global search at the top). A direct link to the module should appear as you type. Click it.
 2. PrestaShop then displays the module in the main module list.
 3. Click the module's "Install" button.

The module is now ready to configure and use.

The configuration Screen

The module's configuration screen is available from the "Modules" list, by clicking on the module's "Configure" link.

 

The configuration screen is also available from:

 • PrestaShop 1.4: under the "Tools" tab, in the "1-Click Upgrade" sub-tab.
 • PrestaShop 1.5 and later: under the "Advanced parameters", in the "1-Click Upgrade" page.

The configuration screen presents you with a series of sections, providing information, tools and settings.

Welcome

This small section serves as a reminder that an upgrade is never 100% safe, and therefore that you should make sure you have made a complete backup of your files and data. This way, should the upgrade fail, you will be able to return to the initial state of your shop – albeit with a bit of work putting your files and data back into place.

 1. Zapisz plik Zip na pulpicie Twojego komputera.
 2. W panelu administracyjnym sklepu najedź kursorem myszy na pozycję "Moduły" w menu głównym, a następnie przejdź do zakładki "Moduły". 
 3. Kliknij w przycisk "Dodaj nowy moduł"; znajdziesz go w prawym górnym rogu ekranu, powyżej listy modułów.

   

  Jeśli aktualizujesz sklep w wersji 1.4, kliknij w "Dodaj moduł z mojego komputera" umieszczony w w okolicach lewego górnego rogu ekranu, powyżej listy modułów.

 4. W okienku, które sie pojawi, w sekcji "Plik modułu" wciśnij przycisk "Przeglądaj", po czym odszukaj i zaznacz plik Zip modułu 1-Click Upgrade, który właśnie pobrałeś.
 5. Naciśnij przycisk "Prześlij moduł". PrestaShop prześle plik Zip na serwer, rozpakuje go i umieści pliki modułu w folderze /modules.

Moduł został dodany do listy dostępnych modułów. Teraz należy go zainstalować.

 1. W zakładce "Moduły" znajdź moduł 1-Click Upgrade: wpisz do pola wyszukiwania w modułach (uwaga: nie do pola wyszukiwania w całym sklepie, znajdującego się u samej góry strony) "1-click upgrade" lub "autoupgrade". Moduł powinien zostać wyszukany jeszcze w momencie pisania. W PrestaShop w wersji 1.4 pojawi sie link do modułu, w który należy kliknąć.
 2. Następnie wyświetlona zostanie miniatura modułu na liscie modułów.
 3. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk "Instaluj".

Moduł jest juz gotowy do konfiguracji i użycia.

Anchor
Panel konfiguracyjny
Panel konfiguracyjny

Panel konfiguracyjny

Panel konfiguracyjny modułu dostępny jest z pozimu listy modułów po naciśnieciu linku "Konfiguruj".

 

Dostęp do panelu konfiguracyjnego modułu uzyskać można również:

 • Jeśli Twój sklep to PrestaShop 1.4: po kliknięciu w zakładkę "Narzędzia"  w menu głównym, w pod-zakładce "1-Click Upgrade".
 • Jeśli Twój sklep to PrestaShop  1.5 lub nowszy: po najechaniu kursorem na pozycję "Zaawansowane" w menu głównym i rozwinięciu podmenu, należy wybrać pozycję "1-Click Upgrade".

Panel konfiguracyjny składa się z kilku sekcji, zawierających informacje, narzędzia i ustawienia.

Anchor
Witaj
Witaj

Witaj

To niewielkie pole zawiera przypomnienie, że aktualizacja nigdy nie jest procesem w stu procentach bezpiecznym, w związku z czym należy utworzyć kopię bezpieczeństwa wszystkich plików i danych składających sie na sklep. W przypadku niepowodzenia aktualizacji, kopia umozliwia przywrócenie Twojego sklepu do stanu początkowego - będzie to wymagało jedynie umieszczenia plików w odpowiednim katalogu na serwerze i wczytania kopii bazy danych.

Procedura przywrócenia sklepu z kopii bezpieczeństwa jest szczegółowo opisana w rozdziale "Tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa"  niniejszego przewodnika: http://doc.prestashop.com/display/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup.

Note

that the Należy odnotować, że moduł 1-Click Upgrade module performs its own set of backup in order to allow for reverting of the whole upgrade. Nevertheless, you should rely on your own backups.

The pre-Upgrade checklist

The "tworzy własny zestaw kopii bezpieczeństwa na wypadek konieczności zaniechania lub cofnięcia procesu aktualizacji. Niemnniej jednak zawsze powinno sie polegać przede wszystkim na własnej kopiii bezpieczeństwa.

Anchor
Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji
Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji

Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji

Pole "Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji" ("The pre-Upgrade checklist" section gives you useful information on your current PrestaShop installation, and how it might interact with the automatic upgrade.

Image Removed

You must make sure that all the checks are validated before you can launch the upgrade.

 • The 1-click upgrade module is up-to-date (your current version is x.x). Indicates whether you need to update the update module itself. If you have just installed it, there is little chance you will need to update it.
  If you do not have the latest version of the module, a button appears below this field, marked "Install the latest by clicking 'Add from my computer'". Clicking it takes you to the "Modules" page. From there, click on the "Add a module from my computer" link to reveal the pre-filled form. Click the "Download this module" button to start updating the module. Finally, go back to the 1-Click Upgrade configuration page to continue performing pre-upgrade checks.
 • ) zapewnia rzetelne informacje o Twojej bieżącej instalacji PrestaShop, oraz o możliwych interakcjach między Twoim sklepem, a procedurą automatycznej aktualizacji.

  Image Added

  Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji należy upewnić się, że przy każdej pozycji na liście widnieje zielony "ptaszek".

  • W sklepie została zainstalowana najnowsza wersja modułu 1-click upgrade ( twoja wersja v x.x). Pozycja ta wskazuje, czy moduł 1-click Upgrade wymaga aktualizacji. Jeśli dopiero co go zainstalowałeś, istnieje raczej niewielka szansa na to, że moduł jest nieaktualny.
   Jeśli moduł wymaga aktualizacji, poniżej tego pola wyświetla się komunikat "Zainstaluj najnowszą wersję modułu" oraz przycisk "Dodaj moduł z mojego komputera". Naciśnięcie przycisku przeniesie Cię do zakładki "Moduły", W tym miejscu należy nacisnąć znów "Dodaj moduł z mojego komputera", aby wyświetlić wstepnie wypełniony formularz. Następnie należy wcisnąć przycisk "Pobierz ten moduł", aby rozpocząć aktualizację modułu. Po jej zakończeniu można znów przejść na stronę konfiguracji modułu 1-Click Upgrade w celu kontynuowania procedury automatycznej aktualizacji sklepu.
  • Posiadasz uprawnienia do zapisu w katalogu głównym Twojego sklepu (posiadasz właściwe uprawnienia CHMOD) / Your store root directory is writeable (appropriate CHMOD permissions). Indicates if the read/write permissions are correctly set. If not, you will have to change them, using your FTP client, such as FileZilla.
   See the Getting Started guide's "System compatibility & system configuration" section for a quick explanation of how to perform a CHMOD.Parametr ten wskazuje, czy uprawnienia dotyczące operacji na plikach umieszczonych na serwerze są ustawione właściwie. Jeśłi nie są, należy zmienić ustawienia na poprawne używając klienta FTP - na przykład FileZilla.
   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat uprawnień i sposobu ich nadawania, zapoznaj się z sekcją "Kroki 3 i 4: zgodność z systemem i przechowywanie informacji" w przewodniku "Instalacja PrestaShop".
  • Opcja "Tryb bezpieczny" PHP musi być wyłączona / The PHP "Safe mode" option must be turned off.
  • Opcja PHP "allow_url_fopen" musi być włączona, lub CURL musi być zainstalowany. / The PHP "allow_url_fopen" option must be turned on or CURL must be installed.
  • Musisz ustawić tryb "Przerwa techniczna" w sklepie / You must put your store under maintenance. Indicates if your shop is active or in maintenance mode. You must put your shop in maintenance mode during the whole process (file backup, database backup, automatic upgrade, verification), so as to prevent customers from losing orders... and prevents you from losing clients. The module can disable your shop for you: Simply click on the "Ta pozycja wskazuje, czy sklep jest aktywny, czy też jest w trybie "Przerwa techniczna". Powinieneś włączyć "Przerwę techniczną" na czas aktualizacji (tworzenie kopii zapasowych plików i bazy danych, sam proces automatycznej aktualizacji, weryfikacja), ponieważ zapobiegnie to utracie zamówień (a tym samym możliwe, że również klientów), które mogły by być złozone podczas aktualizacji. Przerwa techniczna sprawia, że nikt nie może złozyć zamówienia w sklepie. Możliwe jest łatwe ustanowienie Przerwy technicznej z poziomu modułu 1-Click Upgrade: wystarczy wcisnąć przycisk "Włącz Przerwę techniczną" ("Click here to put your shop under maintenance" button. You can also choose to disable the shop yourself, using the shop's preference page). Możesz również włączyć Przerwę techniczną osobiście na przeznaczonej do tego stronie panelu administracyjnego:
   • PrestaShop 1.4: enable/disable the shop in the main "Preferences" tabwłączanie i wyłączanie Przerwy technicznej odbywa sie w głównej zakładce "Ustawienia".
   • PrestaShop 1.5 and later: enable/disable the shop in the "Maintenance" page, under the "Preferences" menu.i nowszy: włączanie i wyłączanie Przerwy technicznej odbywa sie w pod-zakładce "Przerwa techniczna" umieszczonej pod zakładką "Preferencje" w menu głównym.
  • Musisz wyłączyć funkcje PrestaShop związane z pamięcią cache. / You must disable the Caching features of PrestaShop. Indicates whether your shop's cache is enabled or disabled. You must disable it during the whole process. The module will not do it for you.Parametr ten wskazuje czy funkcje PrestaShop związane z pamięcią cache są włączone, czy też nie. Podczas aktualizacji powinny pozostać wyłączone; wyłączenie tych funkcji nie jest możliwe z poziomu modułu 1-Click Upgrade. 
   • PrestaShop 1.4: enable/disable the cache in the "Performances" page, under the "Preferences" tabwłączanie i wyłączanie tych funkcji odbywa się w sekcji "Cache" i "Ustawieniach dotyczących Smarty" na pod-zakładce "Optymalizacja" zakładki  "Ustawienia".
   • PrestaShop 1.5 and later: enable/disable the cache in the "Performance" page, under the "Advanced parameters" menu.i nowszy: włączanie i wyłączanie tych funkcji odbywa się w sekcji "Cache" i "Ustawieniach dotyczących Smarty" na pod-zakładce "Wydajność" zakładki "Zaawansowane".
  • Limit czasu wykonania skryptu PHP jest wysoki lub wyłączony (Bieżąca wartość: xxx) / The PHP time limit is high or disabled (Current value: xxx). The automatic upgrade can be a lengthy process, as it needs to download the archive from prestashop.com, unzip it on the server, replace the currently installed files, then trigger the update itself. Hence, the PHP settings might be too low, and break the upgrade altogether, mid-process at worse. In this field, PrestaShop gives you an indication of the current PHP settings. Ideally, it should indicate "disabled".

  All these indicators must be green for the upgrade to work. Otherwise, the upgrade button will not appear.

   When your store is hosted on your local server
  • Automatyczna aktualizacja może być długotrwałym procesem, ponieważ składają się na niego takie kroki jak pobranie plików instalacyjnych nowego sklepu ze strony prestashop.com, rozpakowanie pliku Zip., zamiana obecnie zainstalowanych plików na nowe, a następnie autoaktualizacja. Z tego powodu może się okazać, że bieżące (zbyt "niskie") ustawienia PHP spowodują przerwanie procesu aktualizacji i fiasko całego przedsięwzięcia. Z tego względu zanim jeszcze rozpocznie sie aktualizacja, PrestaShop daje swoim użytkownikom informację, jakie są obecne ustawienia PHP. Najlepiej byłoby, gdyby parametr "Limit czasu wykonania skryptu PHP" przybrał wartość "wyłączone" ("disabled").

  Wszystkie powyższe pozycje listy kontrolnej musza być zaznaczone na zielono. W przeciwnym wypadku przycisk aktualizacji nie wyświetli się.

   

  Jeśli przeprowadzasz aktualizacje sklepu zainstalowanego na Twoim komputerze (http://localhost or  lub http://127.0.0.1), the auto-upgrade module understands that the maintenance mode is not required, since no one else than you can access the site. Therefore, even if you are not in maintenance mode, the module marks that check as valid.

  Start your Upgrade

  This section compares your version of PrestaShop with the latest stable one. You can quickly see whether you need to update or not. If you know that there is a newer version available than the one presented, you can trigger a version check by clicking the "Check if new version available" button.

  Image Removed

  By default, the update tool is set to update your store to the next minor version. This means that if you use a version from the 1.4.x branch, it will not suggest the latest 1.6.x version, but rather the latest 1.4.x version. Therefore, if you want to update from a 1.4.x version to the latest 1.6.x version, you must click on the "More options (Expert mode)" button. This will open a new section, named "More options (expert mode)", where you can choose the distribution channel to which you want to update.
  This is also very useful if you want to check for a version other than a stable one (for instance, beta, RC or any other unstable version).

  Before launching the upgrade, you must make sure that you understand its settings. The "Backup options" and "Upgrade options" sections are available at the bottom of the page (and are described later in this chapter). Make sure you understand them all.

  Expert mode

  This section enables you to pinpoint exactly to which version you want to upgrade your current PrestaShop installation.

  Image Removed

  The options are:

  • Channel. Choose the distribution channel that you want to use. The recommended selection is "Minor releases", which means "any stable release above the current one". The other options are:
   • Major releases. The next stable releases from the latest branch: since the current branch is 1.6.x, the update tool would use the latest 1.6 version (as of this writing, v1.6.0).
   • Minor releasesThis is the default setting. Uses only the next stable release within the current branch: if you have PrestaShop 1.4.2, it will update your shop to v1.4.9, even if v1.6.2 is available.
   • Release candidates. RC versions are deemed stable enough to be tested by the majority, but not stable enough to be the real release. Use at your own risks.
   • Beta releasesalpha releases. These are development versions. Use at your own risks.
   • Private release. Sometimes, the PrestaShop developers upload a private test version. If you have the right URL and hash key, you can update to this version easily using this channel. If you check the "Allow major upgrade" box, you indicate that are only interested in major releases.
   • Local archive. To be used if you have downloaded the version you want to upgrade to in the correct local folder,/admin/autoupgrade/download. Once you have selected archive in the drop-down selector, indicate the version number in the text field (be very exact!).
   • Local directory. To be used if you have downloaded and uncompressed the version you want to upgrade to in the/admin/autoupgrade/latest/prestashop folder. That /prestashop folder must come directly from the archive that you downloaded.
  • branch. Indicates if anything is available in the chosen channel.
  • name. The name of the latest version in the chosen channel.
  • url. The URL to the latest version in the chosen channel.
  • md5. The hash check for the latest version in the chosen channel.

  Version comparison

  For the curious, the numbered differences between your current version and the latest version in the chosen channel.

  Image Removed

  In case you have make changes directly to the core files instead of using the overriding possibilities of PrestaShop, these lists can help you know if your changes are safe or not.
  Nevertheless, you can improve the lifespan of your custom code by turning it into overriding files. See the developer documentation for more information.

  Rollback

  This section only appears when at least one upgrade has been performed.

  See below for more information.

  Backup options

  These options enable you to have some control on the backup process:

  • Backup my files and database. You must have your files backed-up, and the module will take care of this for you. You should never disable this setting, unless told to.
  • Backup my images. You should let the module take care of your images too, in order to be able to do a clean re-install again by re-uploading your files.

  Image Removed

  Upgrade Options

  These options enable you to have some control on the upgrade process:

  • Server performance. Some shared hosted offer poor performance, which might hinder the performance of the upgrade process, or even make it fail. "Low" is thus selected by default, but if you know you have a powerful server, you can choose "Medium" or even "High".
  • Disable non-native modules. It is recommended to choose "Yes" for this option, as some module might prove a hindrance when upgrading PrestaShop.
  • Upgrade the "default" theme. The upgrade process overwrites the default theme with its latest incarnation. If you have made changes to the theme directly, you can protect these changes by choosing "No". As a reminder, it is NOT recommended to edit the default theme! You should make a copy of the theme, and make changes to that copy.
  • Upgrade the default e-mails. An update might bring new default e-mail templates. By default, the upgrade will replace the existing ones with the ones from the newer archive, and add the new templates. If you have customized your templates, it is recommended you keep them. You would then have to customize the new templates in order to fit the general style of your shop.
  • Step-by-step modeDev mode only. If enabled, the module will stop at each step to ask you for confirmation.
  • Display PHP errorsDev mode only. If enabled, the module will displays PHP errors, which could help you discover server issues that would otherwise stay hidden from view.

  Image Removed

  The Upgrade process

  Once all the indicators in the "pre-Upgrade checklist" section are green, the update button appears in the "Start your Upgrade" section, along with the URL from which the new version will be downloaded.

  Clicking the "Upgrade PrestaShop now !" button triggers the whole process.

  Once the upgrade process is launched, the whole configuration page is replaced by two sections: "Activity Log" and "Rollback".

  The activity log gives you a detailed journal of what the updater is doing, in a screen you can scroll through:

 • Removed files: only the sample files are removed, such as empty override classes and controllers.
 • Name of the backup archive: the name follows the 

  a nie na serwerze WWW, moduł 1-Click Upgrade wykrywa, że tryb Przerwy technicznej nie musi być wprowadzany, ponieważ nikt poza Tobą i tak nie ma dostępu do sklepu. Z tego względu, nawet jeśli nie włączyłeś w sklepie Przerwy technicznej, moduł oznaczą ten warunek na liście kontrolnej jako spełniony.

  Anchor
  Rozpocznij aktualizację
  Rozpocznij aktualizację

  Rozpocznij aktualizację

  W tej sekcji odbywa się porównanie bieżącej wersji Twojego sklepu z wersją najnowszą. Możesz dzięki temu szybko ocenić, czy aktualizacja jest naprawdę potrzebna. Jeśli wiesz, że opublikowano już wersję nowszą niż tę, którą moduł wyświetla jako najnowszą (obok pola "Latest official version for major channel"), możesz sprawdzić czy ta najnowsza wersja jest dostępna do wykorzystania dla modułu 1-Click Upgrade naciskając przycisk "Sprawdź czy jest dostępna nowa wersja".

  Image Added

  Moduł jest domyślnie ustawiony tak, aby jako docelową wskazywał wersję następną w ramach bieżącej "gałęzi" ("Gałęzie" to fundamentalne wersje PrestaShop: 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itd). Oznacza to, że jeśli używasz na przykład wersji 1.4.x, to moduł nie zasugeruje Ci aktualizacji do wersji 1.6.x, ale do najnowszej wersji gałęzi 1.4, czyli do 1.4.11.1. Dlatego też jeśli chcesz w tej sytuacji zaktualizować sklep do wersji 1.6.x, powinieneś wcisnąć przycisk "Więcej opcji (Tryb eksperta)", co zapewni Ci dostęp do wyższych gałęzi oprogramowania.
  Ta opcja jest szczególnie użyteczna, jeśli chciałbyś wypróbować wersję inną niż stabilną (czyli na przykład wersję beta czy RC).

  Przed uruchomieniem aktualizacji należy dobrze zrozumieć jej parametry. Sekcje "Opcje kopii zapasowej"  i "Opcje aktualizacji" wyświetlane są u dołu strony konfiguracji modułu 1-Click Upgrade i opisane w dalszej części niniejszego przewodnika. Upewnij się, że wszystkie one są dla Ciebie zrozumiałe.

  Więcej opcji (Tryb eksperta) 

  Ta sekcja pozwala Ci na wybranie dokładnej wersji PrestaShop, do której będzie przeprowadzona aktualizacja.

  Image Added

  Mamy tu do czynienia z następującymi opcjami:

  • Kanał. W tym miejscu wskazujesz kanał dystrybyucji, który chcesz użyć. Zalecanym wyborem jest "Wydanie poboczne". Oznacza ono "pierwszą w kolejności stabilną wersję nowszą niż wersja bieżąca". Pozostałe opcje to:
   • Główne wydanie. Pierwsza w kolejności stabilna wersja najnowszej gałęzi: ponieważ w chwili pisania tego przewodnika najnowszą gałęzią jest 1.6, moduł automatycznie wybierze wersję 1.6.0 - pierwszą wersję stabilną tej gałęzi.
   • Wydanie poboczne. Ten kanał dystrybucji jest zaznaczony jako domyślny. Oznacza on pierwszą w kolejności stabilną wersję nowszą niż wersja bieżąca. Jeśli chcesz zaktualizować PrestaShop 1.4.2 i zaznaczysz tę opcję, po aktualizacji otrzymasz wersję 1.4.9, mimo że najnowszą wersją w ogóle jest wersja 1.6.2.
   • Kandydaci do wydania (RC). Wersje RC są stabilne na tyle, żeby mogła testować je większość użytkowników, ale zarazem na tyle niestabilne, że nie mogą jeszcze stać się oficjalnym wydaniem. Używasz ich na własne ryzyko.
   • Wydania Beta i wydania Alpha. Są to wersje deweloperskie. Używasz ich na własne ryzyko.
   • Wydania prywatne ("Private release"). Niekiedy deweloperzy PrestaShop udostępniają do pobrania prywatne wersje testowe. Jeśli znasz poprawny URL oraz klucz hash, możesz łatwo zaktualizować swój sklep do danej wersji używając tego kanału. Zaznaczając opcję "Pozwól na główną aktualizację" pozwalasz na aktualizację jedynie głównych wydań.
   • Lokalne archiwum. Kanału tego można użyć w sytuacji, kiedy chcemy zaktualizować sklep do jakiejś konkretnej wersji. Aby to zrobić, musimy plik instalacyjny (zip) sklepu w pożądanej wersji umieścić na naszym serwerze WWW w folderze /admin/autoupgrade/download. Po wskazaniu  na liście rozwijanej właściwego pliku Zip (jeśli w folderze /admin/autoupgrade/download znajduje się więcej niz jeden plik) należy w polu obok wpisać dokładny numer wersji (uwaga: należy zrobić to bardzo dokładnie!). 
   • Lokalny katalog. Ten kanał przeznaczony jest do przeprowadzenia aktualizacji z użyciem pobranej, a następnie wypakowanej do folderu /admin/autoupgrade/latest/prestashop instalacji PrestaShop. Katalog /prestashop musi być dokładnie tym, co otrzymujemy po rozpakowaniu pliku Zip z interesującą nas instalacją. 
  • gałąź. Wskazuje, czy w wybranym kanale dostępna jest jakakolwiek gałąź.
  • nazwa (name). Nazwa najnowszej wersji dostępnej w wybranym kanale.
  • url. Adres url najnowszej wersji dostępnej w wybranym kanale.
  • md5. Hash do ewentualnej weryfikacji poprawności i autentyczności najnowszej wersji dostępnej w wybranym kanale.
  Anchor
  Porównanie wersji
  Porównanie wersji

  Porównanie wersji

  W tej sekcji wyświetlana jest liczba róznic między bieżącą wersją, a najnowszą wersją dostępną w wybranym kanale. 

  Image Added

  Jeśli w Twoim sklepie podczas prac deweloperskich zamiast wykorzystania możliwości związanych z metodą override zostały zmienione pliki kluczowe (core files), listy zmian dostępne pod przyciskiem "Zobacz lub ukryj listę" pomogą Ci przekonać się, czy zmiany te zostaną zachowane czy znikną po zakończeniu aktualizacji.
  Tak czy inaczej, możesz zwiększyć szanse zmian w Twoim sklepie na przetrwanie aktualizacji przez wprowadzanie ich do kodu sklepu metodą override. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji dla deweloperów.

  Anchor
  Powrót
  Powrót

  Powrót

  Ta sekcja pojawia się po przeprowadzeniu przynajmniej jednej aktualizacji.

  Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.

  Anchor
  Opcje kopii bezpieczeństwa
  Opcje kopii bezpieczeństwa

  Opcje kopii bezpieczeństwa

  Poniższe opcje pozwalają Ci w pewnym stopniu kontrolować proces tworzenia kopii bezpieczeństwa:

  • Kopia plików i bazy danych / Backup my files and database. Koniecznie trzeba zachować kopię swoich plików, toteż moduł automatycznie utworzy taką kopię. Nie należy wyłączać tej opcji w żadnym wypadku poza tym, kiedy zostanie to wprost wyrażone w instrukcji PrestaShop.
  • Kopia obrazów / Backup my images. W celu zapewnienia sobie bezpiecznego powrotu do bieżącej wersji w razie gdyby aktualizacja nie powiodła się, ta opcja również powinna być włączona.

  Image Added

  Anchor
  Opcje aktualizacji
  Opcje aktualizacji

  Opcje aktualizacji

  Poniższe opcje pozwalają w pewnej mierze kontrolować proces aktualizacji:

  • Wydajność serwera. Niektóre usługi hostingu świadczone na współdzielonym serwerze WWW są w stanie zapewnić jedynie niewielką efektywność, która z kolei może utrudnić proces aktualizacji, a w pewnych przypadkach spowodować jego zupełne niepowodzenie. Z tego względu domyślna pozycją tej opcji jest "Niska (zalecana)". Jeśli jednak parametry Twojego serwera są odpowiednio wysokie, możesz zaznaczyć opcję "Średnia" lub nawet "Wysoka". 
  • Wyłącz nie-wbudowane moduły. Zalecamy wybrać opcję "Tak" dla tego parametru, ponieważ niektóre moduły mogą utrudniać proces aktualizacji.
  • Aktualizuj domyślny szablon / Upgrade the "default" theme. W procesie aktualizacji bieżący szablon domyślny zostaje wymieniony na najnowszy. Jeśli wprowadziłeś zmiany bezpośrednio do szablonu domyślnego, możesz zachować je zaznaczając opcję "Nie". Tytułem przypomnienia chcielibyśmy dodać, że NIE zaleca się dokonywania zmian bezpośrednio w szablonie domyślnym. Najpierw należy go skopiować, a następnie wprowadzać zmiany już na kopii.
  • Zaktualizuj domyślne e-maile. Aktualizacja może zmienić domyślne szablony e-maili. Domyślnie, aktualizacja zastąpi istniejące szablony szablonami pobranymi z nowej instalacji PrestaShop. Jeśli korzystasz z własnych szablonów, zalecamy ich zachowanie. W przeciwnym razie będziesz musiał po aktualizacji spersonalizować nowe szablony tak, żeby odpowiadały Twoim potrzebom.
  • Tryb "Krok po kroku" / Step-by-step mode. Tryb dla deweloperów. Włączenie tej opcji spowoduje, ze moduł będzie żądał potwierdzenia każdego kroku aktualizacji.
  • Wyświetlaj błędy PHP / Display PHP errors. Tryb dla deweloperów. Włączenie tej opcji spowoduje, ze moduł będzie wyświetlał błędy PHP, co może pomóc w wykrywaniu problemów z serwerem, które w innych okolicznościach mogłyby pozostać nie wykryte.

  Image Added

  Anchor
  Procedura aktualizacji
  Procedura aktualizacji

  Procedura aktualizacji

  Kiedy wszystkie pozycje na liście punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji są zaznaczone na zielono, w sekcji Rozpocznij aktualizację pojawi się przycisk "Upgrade PrestaShop now!"powyżej adresu URL, po naciśnięciu którego można pobrać nową wersję PrestaShop.

  Kliknięcie w przycisk "Upgrade PrestaShop now !" rozpocznie proces aktualizacji.

  W toku aktualizacji strona konfiguracji modułu jest zastąpiona przez dwie sekcje: ("Logi aktywności") ("Activity Log") i "Powrót" ("Rollback").

  Logi aktywności to szczegółowy, tworzony na bieżąco raport z postępu aktualizacji. Poszczególne dane zorganizowane są w następujących sekcjach:

  • Usunięte pliki (Removed files): usuwane są jedynie pliki przykładowe, takie jak puste klasy i kontrolery.
  • Nazwa plików zip. kopii bezpieczeństwa (Name of the backup archive): nazwa ta nadawana jest w formacie, który ilustruje następujący przykład - auto-backupfiles_V1.6.0.2_20140127-120310-798d3a69.zip form.. Analizując nazwę można poznać datę i godzinę powstania pliku.
  • Pliki dodane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa (Files added to the backup archive: all the remaining files of your current installation are put into the Zip archive.): wszystkie pozostałe pliki składające się na Twoja bieżącą wersję PrestaShop zostają dodane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa. 
  • Tabele bazy danych dodane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa (Database tables added to the backup archive: your files are important, but your whole catalog is stored in your database, and is therefore saved in the same archive.
  • Removed files: mostly modules, controllers, classes, CSS and JavaScript files. Now that all the files have been saved in the backup archive, they can be safely removed.
  • ): jakkolwiek pliki składające się na Twoja bieżącą wersję PrestaShop są bardzo ważne, cały Twój katalog produktów zapisany jest w bazie danych. Dlatego też tabele bazy danych są również dodane do tego samego  pliku zip. kopii bezpieczeństwa. 
  • Usunięte pliki (Removed files): są to głównie pliki modułów, kontrolery, klasy, pliki CSS i JavaScript. Na tym etapie aktualizacji, skoro wszystkie pliki sklepu zostały zapisane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa, mogą teraz zostać bezpiecznie usunięte. 
  • Pliki skopiowane z instalacji nowej wersji sklepu (Files copied from the new archive: all the existing files are replaced by their new version.): wszystkie istniejące pliki są zastępowane przez ich nowe wersje pochodzące z nowej wersji PrestaShop. 
  • Połączone pliki tłumaczeń (Merged translation files).
  • Utworzone, usuniete, zmienione i zaktualizowane tabele bazy danych (Created, deleted, altered and updated database tables).
  • Opróżnione katalogi czasowe (Emptied temporary folders: if possible, the upgrader will try and delete the content of the cache folders.

  A lot of files are mentioned during the whole process. You do not need to read all the notifications, it's only there for you to peruse in case of error.

  You'll know the upgrade is over when the following message "upgrade
  • ): o ile to możliwe, moduł 1-Click Upgrade będzie próbował usunąć zawartość katalogów cache.

  Podczas trwania procesu aktualizacji wyświetlone zostaną informacje o bardzo wielu plikach. Nie musisz czytać wszystkich powiadomień, ponieważ pojawiają się one na wypadek konieczności dochodzenia przyczyn ewentualnych błędów.

  Pojawienie się komunikatu "Aktualizacja zakończona. Proszę sprawdzić czy sklep funkcjonuje poprawnie (spróbować złożyć zamówienie, sprawdzić poprawność szablonu)"  ("Upgrade complete. Please check your front office theme is functional (try to make an order, check theme)" appears in green, along with the following final log entry: ) oraz ostatniego wpisu na liście logów aktywności o treści "End of process" oznacza zakończenie procesu aktualizacji. 
  The upgrader also indicates that you should re-enable your shop, but before you do that, you should first check that everything is working in your back office: no errors, all products and categories are in place with their images and attached files, etc. Until you have checked that everything is okay in your shop, it is better to keep it from the public eye.

   

  On first load, pages might look wonky: because your web browser caches files, it is probably using the old CSS files instead of the new ones. Do not hesitate to reload the page several times, or even empty your browser's cache, in order to get the correct interface.

   

  When you upgrade from version 1.4 to version 1.6, your menus will not be arranged the way they would be if you made a fresh installation of version 1.6.

  That is because PrestaShop 1.4 tabs got reorganized into 1.6 menus, and a lot of pages were moved around in order to create consistent menus. Additionally, the upgrader assumes that your 1.4 tabs may have been customized or moved around, either by a module or by your own action. Therefore, rather than breaking the existing settings, the upgrader takes the tabs as-is, and does not re-arrange them into the default 1.6 menu order.

  If you want to change the position of pages within a menu once you have updated to version 1.6, go the to "Menus" page under the "Administration" menu, and start fiddling with positions.

  Once you have made sure your PrestaShop installation is up and running, you can re-enable your shop using the option in the "Maintenance" page of the "Preferences" menu, then make tests on your front office: browse products, sort them, try to order one, etc. In short, go through the entire buying process in order to make sure that you won't miss a sale.

  Is everything working fine? Congratulations, you know have successfully upgraded your PrestaShop installation!

  JavaScript error

   In some server configurations, an error message might be displayed, saying "


  Moduł automatycznej aktualizacji powinien teraz wyświetlić również komunikat o możliwości wyprowadzenia sklepu z trybu przerwy technicznej. Zanim jednak zdecydujesz się to zrobić, powinieneś sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie w panelu administracyjnym: nie ma tam żadnych błędów, wszystkie produkty i kategorie, a także przypisane do nich zdjęcia, pliki załączników itp. są we właściwych miejscach. Dopóki nie sprawdzisz, że wszystko jest w porządku, lepiej jest utrzymywać sklep w trybie Przerwy technicznej.

   

  Podczas pierwszego załadowania strony sklepu mogą wyglądać na zniekształcone: jest tak dlatego, ponieważ Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki często odwiedzanych stron w pamięci cache i próbuje załadować pliki CSS starej wersji sklepu, które trzyma w pamięci. W tej sytuacji, aby uzyskać prawidłowy widok strony sklepu, należy ją kilkukrotnie odświeżyć albo nawet opróżnić pamięć cache przeglądarki (w wielu przeglądarkach pomocne będzie jednoczesne wciśnięcie klawisza Ctrl i F5). 

   

  Po zakończeniu aktualizacji z wersji 1.4 do wersji 1.6, Twoje menu nie będą zorganizowane tak, jak w "czystej", świeżo zainstalowanej wersji 1.6. 

  Dzieje się tak, ponieważ menu występujące w PrestaShop 1.4 ma postać zakładek poziomych, a w PrestaShop 1.6 przyjmuje postać zakładek rozłożonych pionowo, przy czym wiele stron dotąd powiązanych z jednymi zakładkami, zostało powiązanych z innymi zakładkami po to, aby całe menu było lepiej czytelne i bardziej spójne. Dodatkowo, moduł 1-Click Upgrade działa zgodnie z założeniem, że zakładki pochodzące  z wersji 1.4 mogą zostać spersonalizowane, a także zmienić swoje położenie - zarówno wskutek działania samego modułu, jak i administratora sklepu. Z tego względu moduł aktualizacji zamiast burzyć porządek zakładek pochodzących z wersji 1.4, przenosi go w niezmienionym stanie do wersji 1.6. 

  Jeśli dokonałeś aktualizacji z wersji 1.4 do wersji 1.6 i chcesz zmienić pozycję (czyli kolejność na liście lub przyporządkowanie zakładce nadrzędnej) poszczególnych stron w menu, przejdź do strony "Menu" dostępnej po najechaniu kursorem na pozycję "Administracja" w menu głównym. Edytując poszczególne elementy menu możesz posłużyć się metodą  "przeciągnij i upuść".

  Kiedy uzyskasz pewność, że Twój  PrestaShop po aktualizacji działa poprawnie, możesz zacząć przywracać sklep do normalnego funkcjonowania odwołując tryb "Przerwa techniczna" na stronie "Przerwa techniczna" dostępnej po najechaniu kursorem na  na pozycję "Preferencje" w menu głównym. Po wyłączeniu Przerwy technicznej przeprowadź kilka testów: poprzeglądaj produkty, sprawdź, jak działa ich wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie. W skrócie: spróbuj zamówić jakiś produkt po to, by upewnić, się, że złożenie zamówienia w sklepie jest możliwe i przebiega bez problemów. Jeśli to możliwe, wypróbuj wszystkich przewoźników i wszystkie metody płatności.

  Czy wszystko działa prawidłowo? Gratulacje! Właśnie udało Ci się z powodzeniem zaktualizować Twój PrestaShop! 

  Błąd JavaScript (JavaScript error)

   

  Przy pewnych ustawieniach serwera, po wciśnięciu przycisku "Upgrade PrestaShop now !" może pojawić się komunikat błędu: "Javascript error (parseJSON) detected for action "upgradeNow". Starting restoration...".

  Follow these steps to solve the error, :

 • Open your php.ini file and enable (uncomment) the MySQLi and MySQL PDO extensions. If you cannot access the php.ini file, contact your web host about this.
 • Open the 

  Podjęcie następujących działań pozwoli Ci rozwiązać ten problem:

  • Otwórz plik konfiguracyjny php.ini i włącz (aktywuj) rozszerzenia MySQLi i MySQL PDO. Jeśli nie masz dostępu do pliku php.ini, skontaktuj się w tej sprawie z Twoim dostawcą usług hostingowych.
  • W plikach Twojego sklepu otwórz plik /modules/autoupgrade/db/Db.php and find these lines (around line 210 i znajdź poniższy kod (w okolicach 210 wiersza):

    

   public static function getClass()
   {
       $class 'MySQL';
       /*if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
           $class = 'DbPDO';
       else if (extension_loaded('mysqli'))
           $class = 'DbMySQLi';*/
       return $class;
   }

    

   Simply uncomment these lines (remove /* and Wystarczy, że "odkomentujesz" te wiersze (usuwając znaczniki /* oraz */ ). They should now look like this:Powinny one wyglądać teraz tak jak poniżej: 

    

   public static function getClass()
   {
       $class 'MySQL';
       if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
           $class 'DbPDO';
       else if (extension_loaded('mysqli'))
           $class 'DbMySQLi';
       return $class;
   }

  After you have done all this, start the autoupgrade process again.

  Going back to the previous version: rollbacks

  Sadly, not all upgrades are successful – which is the very reason why you should always back-up all your files and data, and why PrestaShop performs an additional backup of said files and data by itself, which you should not always count on. Make your own backup first. See the "Making and restoring your own backup" chapter of this guide for more information.

  PrestaShop's own backup files are saved on your server, and if it turns out your update has gone badly, you can find them in the "Rollback" section of the configuration page for the 1-Click Upgrade module.
  Backup files are created as soon as the upgrade process is started, and are available immediately in the "Choose your backup" drop-down list.
  Choose the most recent one. The date and hour of the creation of the backup file are right within the name: Vversion-date-hour-random, for instance "

  Po zapisaniu zmian do pliku, możesz wznowić proces automatycznej aktualizacji.

  Anchor
  Powrót do poprzedniej wersji
  Powrót do poprzedniej wersji

  Powrót do poprzedniej wersji

  Niestety, nie wszystkie aktualizacje kończą się powodzeniem - co między innymi jest powodem tego, że przystępując do aktualizacji należy zawsze tworzyć kopie bezpieczeństwa, mimo że PrestaShop w ramach procesu aktualizacji sam tworzy własną kopię wszystkich plików i tabel bazy danych. Zanim przystąpisz do aktualizacji, zrób własną kopię bezpieczeństwa. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat, znajdziesz je w rozdziale "Tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa" niniejszego przewodnika.

  Kopie bezpieczeństwa, które w toku aktualizacji tworzy moduł 1-Click Upgrade, przechowywane są na tym samym serwerze, na którym zainstalowany jest sklep podlegający aktualizacji i jeśli aktualizacja nie powiedzie się, dokładną lokalizację tych kopii można odnaleźć w sekcji "Powrót" ("Rollback") panelu konfiguracyjnego modułu 1-Click Upgrade. 
  Pliki kopii bezpieczeństwa są tworzone bezpośrednio po rozpoczęciu procesu aktualizacji i dostępne są natychmiast na liście rozwijanej obok napisu "Wybierz swoją kopię zapasową".

  Wybieraj zawsze tę najnowszą. Data i godzina utworzenia kopii bezpieczeństwa jest zapisana w jej nazwie zgodnie ze schematem "Vwersja-data-godzina-inne dane". Na przykład z pliku o nazwie: "V1.4.9.0_20120907-114024-f85f41a" for a backup of a previous PrestaShop możemy dowiedzieć się, że jest to kopia PrestaShop w wersji 1.4.9 installation, made September 7th 2012, at , utworzona 7 września 2012 o godzinie 11:40:24 AM.

  The Naciśnięcie przycisku "Rollback" button triggers two actions:

  • Takes the files from the latest backup, and re-installs them in place of those from the current installed version.
  • Takes the data from the latest backup, and re-installs it in place of that from the current database.

  Select the backup archive to which you want to roll back to, and click the "Rollback" button. As with the upgrade process, the whole interface disappears to only leave the "Activity Log" section and the "Rollback" section. You can follow the rollback process in the scrolling journal, and once it is finished, reload the page in order to check that everything is indeed back in place.

  Going back to the previous version: restoring your own backup

  This is explained in details in the "Making and restoring your own backup" of this guide:Powrót" powoduje rozpoczęcie dwóch procesów: 

  • Zastąpienie aktualnie istniejących plików składających się na sklep, plikami pobranymi z ostatnio utworzonej kopii bezpieczeństwa. 
  • Zastąpienie aktualnie istniejących wpisów w bazie danych sklepu, wpisami pobranymi z ostatnio utworzonej kopii bezpieczeństwa. 

  W celu przywrócenia sklepu do postaci sprzed aktualizacji zaznacz kopię bezpieczeństwa pochodzącą ze sklepu sprzed aktualizacji i wciśnij przycisk "Powrót". Podobnie jak podczas aktualizacji, na ekranie wyświetlają się jedynie sekcje "Logi aktywności" oraz "Powrót". Możesz śledzić postęp procesu powrotu do stanu sprzed aktualizacji w tworzonym na bieżąco raporcie, który po zakończeniu procedury wyświetli komunikat o jej końcu. Należy wówczas sprawdzić, czy przywrócenie wersji poprzedniej zakończyło się sukcesem i sklep działa prawidłowo - jak przed aktualizacją.

  Anchor
  Powrót do poprzedniej wersji przywracanie Twojej własnej kopii bezpieczeństwa
  Powrót do poprzedniej wersji przywracanie Twojej własnej kopii bezpieczeństwa

  Powrót do poprzedniej wersji: przywracanie Twojej własnej kopii bezpieczeństwa

  Zagadnienie to wyjaśnione zostało szczegółowo w rozdziale niniejszego przewodnika zatytułowanym "Tworzenie i przywracanie Twojej własnej kopii bezpieczeństwa": http://doc.prestashop.com/display/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup.