Child pages
  • Eerste stappen met PrestaShop 1.6

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Navigeer naar "Instellingen / Onderhoud" en wijzig twee opties:

 

Now that all is set and done, you can finally open your shop to the public.

Go the "Preferences / Maintenance" page, and change the two options:

  • Schakel winkel in. Zet deze schakelaar terug op "Ja".
  • Onderhouds IP. Verwijder uw eigen IP-adres.

...