Child pages
  • Adresy klientów

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klikając na stronę “Adresy”, otrzymasz dostęp do listy adresów Twoich klientów (adres zamieszkania, miejsce miejsca pracy , itp.). Informacje te możesz edytować, klikając na przycisk “edytuj”, lub je usunąć.

Poniżej listy adresowej znajduje się przycisk o nazwie "Ustaw pola wymagane w tej sekcji". Po kliknięciu na niego otworzy się formularz, w którym to będziesz mógł będzie można wskazać, które z informacji mają być niezbędne (poprzez zaznaczenie ich). Tak Możesz więc możesz sprawić, że pola takie jak np. firma i numer telefonu będą polami obowiązkowymi podczas tworzenia nowego adresu przez klienta.

...

  • E-mail klienta. To pole jest obowiązkowe. Jeśli dodasz adres do już istniejącego użytkownika, MUSISZ rozpoznać go za pomocą adresu e-mail. W innym przypadku PrestaShop nie będzie wiedział, do kogo przypisać ten adres.
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP VAT UE). Numer dowodu osobistego lub numer identyfikacji podatkowej klienta. To pole ma charakter fakultatywny.
  • Alias adresu. Krótki opis pozwalający klientowi na wybranie odpowiedniego adresu "Dom", "Praca", "Ciocia Grażyna", itp.
  • Inny. Dodatkowe informacje pomocne przy nadawaniu przesyłki.