Child pages
  • Zdjęcia - Ustawienia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Kiedy przesyłasz zdjęcia do PrestaShopa, Generuje on automatycznie różne rozmiary zdjęć, wliczając w to pliki poglądowe, oraz wersję mobilną (w zależności od przeznaczenia zdjęcia) Dlatego wystarczy, że prześlesz jedną, główną wersję zdjęcia, na tyle też dużą, że będzie mogła być przekształcona automatycznie na wszystkie rozmiary.

Jeśli chcesz upewnić się, że rozmiar zdjęcia jest odpowiedni, powinieneś przesyłać obraz, który ma prawidłowe proporcję, która będzie pasować do obrazów o innych wymiarach. Jeśli Twój obraz nie ma tej samej proporcji długości do szerokości, co ustawienia, to może się zdarzyć, że pojawią się białe pola na przeskalowanych obrazach.

Image RemovedImage Added

Możesz włączyć rozmiar obrazka dla określonych typów zawartości, bezpośrednio na liście rozmiarów obrazów.

...

Możesz łatwo dodać nowy rozmiar zdjęcia, a nawet określić do jakiego rodzaju zawartości go stosować.

Image RemovedImage Added

Naciśnij "Dodaj Nowy" i następnie:

...

Możesz być niezadowolony z obecnych rozmiarów miniatur w Twoim sklepie. Ta część pozwoli Ci na ponowne ich wygenerowanie - albo ograniczenie tego procesu do specyficznego typu zawartości.

Image RemovedImage Added

  1. Zmień rozmiary zdjęć na tabeli omówionej powyżej.
  2. Zaznacz jaki typ zawartości powinien być wygenerowany ponownie.
  3. Określ czy poprzednie miniatury mają być zachowane, czy nie.
  4. Naciśnij "Wygeneruj ponownie miniatury".

...