Child pages
  • SEO & URL

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8 pól jest dostępnych domyślnie, a każde jest wzbogacone o listę dostępnych słów kluczowych. Niektóre słowa są obowiązkowe i są oznaczone gwiazdką ("*").

Po uaktualnieniu pól, niezapomnij nie zapomnij zachować ustawień, aby wygenerować plik .htaccess, który jest niezbędny dla przyjaznych adresów URL.

...