Child pages
  • Moduły Mobilne

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moduły Mobilne

Shopgate M-Commerce

 Lider w rozwiązaniach mobilnych dla sprzedawców. Tworzymy zoptymalizowaną stronę mobilną oraz aplikacje mobilne dla iOS i Android. Shopgate łączy twoja strategię offline z mobilną sprzedażą łącząc Twoją reklamę z mobilnym urządzeniem.