Child pages
  • Zarządzanie producentami

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Nacisnąć na nazwę lub logo producenta i wyświetlić listę powiązanych produktów. Jeśli takich nie ma, możesz przypisać produkty do producenta podczas opisywania produktu na stronie "Produkty" w menu "Katalog", używając dla każdego produktu zakładki "Powiązania", znajdującej się po lewej stronie.

    Ten sam efekt osiągniesz, naciskając ikonę "Zobacz" po prawej.

  • Wyłączyć producenta, naciskając na zielone "tak".

  • Edytować/usuwać producentów, naciskając odpowiednie przyciski.

...