Child pages
  • Zarządzanie cechami produktów

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zarządzanie cechami

...

produktów

Funkcje/cechy to charakterystyka wewnętrzna produktu: pozostają one niezmienne dla wszystkich kombinacji produktu.

...