Child pages
 • Zarządzanie atrybutami produktów

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zarządzanie atrybutami produktów

Atrybuty stanowią podstawę dla kombinacji produktów w  PrestaShopiePrestaShop: możesz stworzyć kombinacje produktu, jeśli co najmniej jeden z jego atrybutów się zmienia.

Powinieneś myśleć o atrybutach jak o właściwościach Atrybuty należy postrzegać jako właściwości produktu, które mogą zmieniać się w różnych wariacjach, jednocześnie zachowując tę samą nazwę produktu, np: . kolor, rozmiar, objętość, wagę waga etc. Możesz używać wszystkiego - za wyjątkiem ceny - co sprawia, że produkt różni się pomiędzy swoimi wariacjami poza cenąten sam produkt występuje w wielu różniących się od siebie wariantach.

Info

Różnica pomiędzy atrybutem a funkcją zależy od samego produktu. Niektóre mogą dzielić tę samą właściwość, dla jednych będzie to atrybut do tworzenia kombinacji, dla innych nieodmienna funkcja.

Na przykład, klient może kupić kombinację iPoda na podstawie atrybutów (kolor, pojemność), ale nie funkcji (waga, rozmiar).

Podobnie inny sklep może sprzedawać t-shirty w kombinacjach (kolor, rozmiar, płeć), ale nie jego funkcjach (waga).

Atrybuty są konfigurowane w odniesieniu do konkretnych produktów , na stronie Katalog->Produkty, ale najpierw muszą istnieć w sklepie, stworzone będąc tworzone za pomocą narzędzia "Atrybuty produktów" w menu "Katalog".

Ta strona przedstawia listę obecnie zapisanych atrybutów, możesz . Możesz edytować , lub usuwać każdy z nich, korzystając z menu po prawej, albo wyświetlić ich wartości, naciskając na przycisk "Zobacz", który wyświetli nową tabelę.

...

Możesz też zmienić porządek wyświetlania atrybutów, chwytając za "krzyżyk" w kolumnie "Pozycja" i przeciągając do wybranej pozycji dany element.

Tworzenie nowego atrybutu

Aby dodać atrybut , czyli - innymi słowy, dodać grupę możliwych wariacji (kolory, pojemności, materiały) - naciśnij na przycisk "Dodaj grupę atrybutów". Pojawi się nowa strona.

...

 • Nazwa. Dokładny opis atrybutu. Musi być krótki i dokładny, aby go danego atrybutu nie pomylić z innym atrybutem.
 • Nazwa publiczna. Nazwa atrybutu, która będzie widoczna dla klientów. Ponieważ niektóre atrybuty mogą mieć różne nazwy w zależności od zawartości, to pole pozwala Ci na przedstawienie ich prawidłowo w ramach produktu.
 • Typ atrybutu. Pozwala Ci określić, czy strona produktu powinna wyświetlać jego wartości jak listę rozwijaną, listę w formie listy rozwijanej, listy do zaznaczania, czy paletę palety kolorów.
Info

Trzy dodatkowe opcje pojawiają się, jeśli włączysz moduł Blok Nakładania filtrów nawigacyjnych. Nie są one bezpośrednio powiązane z nawigacją: udostępniają bezpośredni adres URL do wariacji produktu. W ten sposób nie tylko klient będzie mógł podać prawidłowy link przyjacielowi, ale pozwoli to na lepsze pozycjonowanie produktu w wyszukiwarkach.

 • URL. Słowo, które powinno zostać użyte w adresie URL, domyślnie PrestaShop używa tego co w nazwie publicznej , co składa się na nazwę publiczną atrybutu.
 • Meta tytuł. Słowo, które znajdzie się w tytule strony, domyślnie PrestaShop używa tego co w nazwie publicznej co składa się na nazwę publiczną atrybutu.
 • Indeksowalny. Określ, czy wyszukiwarki mają indeksować ten atrybut, czy nie.

Klienci otrzymają adres URL, wybierając odpowiedni atrybut, a końcówka adresu zmieni się na przykład na: #/kolor-metal or #/pojemnosc-16gb/kolor-zielony.

Generator filtrów nawigacyjnych też z tego skorzysta.

Zachowaj swój nowy atrybut i wróć do listy atrybutów. Teraz musisz dodać wartości do swojego atrybutu.

Dodawania nowej wartości

Naciśnij "Dodaj nową wartość", a pojawi się nowa strona:

...

 • Grupa atrybutów. Z listy rozwijanej zaznacz wybierz jeden z dostępnych atrybutów.
 • Wartość. Nadaj wartość atrybutowi, np. "Czerwony", "16 Gb" etc.

Następne wartości widoczne widoczne tylko w przypadku, gdy atrybut jest  jest Kolorem.

 • Kolor. Jeśli atrybut jest kolorem, możesz wprowadzić jego wartość w

  codzie

  kodzie HTML (np. "#79ff52"

  , albo

  lub "red"

  ,

  ) albo użyć palety kolorów, aby dokładnie określić barwę.

 • Tekstura. Jeśli twój Twój produkt nie ma koloru, ale a raczej teksturę (np. paski), możesz przesłać mały plik graficzny, który wyświetli się na stronie produktu? . Pamiętaj jednak, że to zastąpi kolor wybrany powyżej.
 • Obecna tekstura. Gdy prześlesz plik z teksturą, zostanie on wyświetlony w tym miejscu jako przypomnienie.

Możesz dodać więcej atrybutów dla tego samego atrybutu, naciskając na "Zapisz, a potem dodaj kolejną wartość".

Info

Dostępne są dwie dodatkowe opcje, jeśli korzystasz z Bloku Nakładania nakładania filtrów nawigacyjnych. Nie są one bezpośrednio powiązane z nawigacją: udostępniają bezpośredni adres URL do wariacji produktu; . W ten sposób nie tylko klient będzie mógł podać prawidłowy link przyjacielowi, ale pozwoli to na lepsze pozycjonowanie produktu w wyszukiwarkach.

 • URL. Słowo, które powinno zostać użyte w adresie URL, domyślnie PrestaShop używa tego co w nazwie publicznej atrybutu.
 • Meta tytuł. Słowo, które znajdzie się w tytule strony, domyślnie PrestaShop używa tego co w nazwie publicznej atrybutu.

Klienci otrzymają adres URL, wybierając odpowiedni atrybut, a końcówka adresu zmieni się na przykład na: #/kolor-metal or #/pojemnosc-16gb/kolor-zielony.

Generator filtrów nawigacyjnych też z tego skorzysta.

...