Child pages
  • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jak można przeczytać w ostatnim oknie instalatora jest jeszcze klika czynność, które trzeba wykonać przed zakończeniem instalacji.

 

FIG 14

 

An easy way to improve your installation's security is to delete some key files and folders. This is done using your FTP client, directly on the server. The items to delete are:

...

W celu poprawy bezpieczeństwa sklepu konieczne jest usunięcie kliku plików i folderów, może to zostać zrobione za pomocą klienta FTP bezpośrednio na serwerze. Obiekty, które należy skasować to:

  • Folder "/install" folder (imperativekoniecznie).The
  • Folder "/docs" folder (optionalopconalnie) , unless you need to test the import tool with the sample import files that this folder contains.The - chyba, że planowane są testy narzędzia importującego (folder zawiera przykładowe plik, które można wykorzystać do tego celu).
  • Plik "README.md" file (optionalopcjonalnie).

 

------------------

Click on the "Manage your store" button in order to be taken to your administration area.

...