Child pages
  • Instalacja PrestaShop

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zależnie od konfiguracji serwera, będziecie musieli zmienić zarówno prawa odczytu  ("Odczyt") jak i wykonywania ("Wykonaj"). Natomiast prawa zapisu ("Zapis") muszą być przynajmniej przyznane  właścicielowi ("Prawa właściciela") i grupie ("Grupowe prawa dostępu"). W niektórych przypadkach może być konieczność przyznania praw zapisu dla dostępu publicznego ("Publiczne prawa dostępu"), zalecamy ostrożność zwykle nie jest dobrym pomysłem dawanie możliwości edycji instalacji PrestaShop wszystkim użytkownikom serwera. 

 

Może się zdarzyć, że wszystkie sub-foldery i pliki w danym folderze powinny dziedziczyć uprawnienia po nadrzędnym folderze w takim przypadku zaznaczcie "Przechodź do podkatalogów"

 

While changing permissions in your FTP client, you should regularly check that you have made the correct changes by running the installer's compatibility checks again: click the installer's Zalecamy aby podczas zmiany uprawnień na serwerze za pomocą klienta FTP sprawdzać czy zmiany przyniosły pożądany efekt można to uczynić za pomocą instalatora PrestaShop:  klikając "Refresh these settings" button as often as necessary.
Once all indicators are green, you can click "Next". If you cannot have them all green, at least make sure the installer displays the  

Gdy wszystkie kontrolki będą zielone można kliknąć "dalej". Jeśli nadal jakieś kontrolki nie są zielone upewnij się, że wyświetla się komunikat "PrestaShop compatibility with your system environment has been verified!" message at the top of the page- informacja na górze strony.