Child pages
  • Moduły Administracyjne

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Administration

1-Click Upgrade - AutoUpgrade (Auto aktualizacja)

 

Ten moduł ułatwia aktualizację oprogramowania PrestaShop do jego najnowszej wersji
Czytaj również rozdział "Automatyczna aktualizacja" podręcznika PrestaShop, aby dowiedzieć się więcej o tym module:

...