Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ten przewodnik został stworzony, by pomóc Ci w pobraniu i instalacji PrestaShop 1.6.

Każdy z etapów został szczegółowo opisany, dodaliśmy szczegółowo opisano. Dodaliśmy także wskazówki pozwalające maksymalnie wykorzystać wszystkie zalety PrestaShop. Zalecamy byś przeczytał ten przewodnik przeczytanie tego przewodnika choć raz, zanim rozpoczniesz instalację PrestaShop.

Niniejszy rozdział powinien być czytany po w prezentowanej kolejności, prosimy o nie pomijanie niepomijanie instrukcji, ponieważ dobrze zainstalowane środowisko jest kluczowe dla instancji PrestaShop i gwarantuje poprawne działanie sklepu oraz możliwość niezakłóconego rozwoju.

...