Child pages
  • Backups aanmaken en terugzetten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer u de winkel gaat bijwerken, wordt er sterk aangeraden om de backup uit te voeren nádat u de winkel in onderhoudsmodus hebt geplaatst. Op deze manier weet u zeker dat er geen klantdata verloren gaat wanneer u de backup hebt moeten herstellen. Voer geen update uit als van zowel de bestanden als data geen goede reservekopie is gemaakt.

Warning

Voor de processen zoals beschreven in dit hoofdstuk moet u gebruik maken van een FTP-client, SQL-data downloaden vanaf een webserver en zelfs uw bestanden en data verwijderen. Als u niet goed weet hoe u gebruik maakt van deze programma's en tools, dan moet u hulp vragen bij een technische vriend/buurman/collega/etc. en de tijd nemen om elke stap te leren begrijpen. Als u deze technieken niet beheerst, is de kans groot dat u uw winkel voor altijd kwijtraakt.

...