Child pages
  • Bijlagen beheren

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Translated to Dutch

Bijlagen beheren

PrestaShop zorgt ervoor dat u bestanden beschikbaar kunt stellen aan klanten, voordat ze hun aankoop doen.

Bijvoorbeeld: stel dat u elektronica verkoopt en u wilt graag dat uw klanten een document lezen over de werking van een product. U kunt dit document voor dat doel uploaden.
U kunt ook gelijk de PDF-handleiding beshikbaar maken op de productpagina.

Elk product kan bijlagen hebben, deze kunnen individueel beheerd worden op het "Bijlagen"-tabblad aan de linkerkant van de productpagina in de backoffice, zoals uitgelegd in het hoofdstuk Producten beheren. Deze bijlagenpagina geeft u toegang tot alle bijlagen van de winkel: als u een bijlage wilt koppelen aan veel producten tegelijkertijd, dan hoeft u het slechts één keer te uploaden.

U kunt ook losse bijlagen uploaden, voordat u ze koppelt aan producten. Dit kan gedaan worden vanuit de "Bijlagen"-pagina onder het "Catalogus"-menu.

Image Added

Het proces om een nieuwe bijlage aan uw winkel toe te voegen is als volgt:

  1. Klik op "Voeg nieuwe bijlage toe". Een formulier verschijnt.
  2. Bestandsnaam. Geef uw bijlage een naam, in alle beschikbare talen.
  3. Omschrijving. Geef het een korte beschrijving, ook in zoveel talen als nodig is.
  4. Klik op "Bestand toevoegen" om een bestand vanaf uw computer te uploaden.
  5. Klik op "Opslaan".

Image Added

U wordt nu doorgestuurd naar de lijst van bijlagen, waar uw bestand nu verschijnt. Het is nu beschikbaar voor alle producten, via hun "Bijlagen"-tabblad.

Nu verschijnt het "Download"-tabblad in uw winkel en uw klanten kunnen het bestand nu downloaden als dat nodig is.