Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Niniejszy rozdział powinien być czytany po w prezentowanej kolejności, prosimy o nie pomijanie instrukcji ponieważ dobrze zainstalowane środowisko jest kluczowe dla instancji PrestaShop i gwarantuje poprawne działanie sklepu oraz możliwość niezakłóconego rozwoju.

 

Children Display