Child pages
  • Powiadomienia o zamówieniu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby to uczynić idź na stronę "Wiadomości zamówienia" w menu "Zamówienia" Jedna domyślna wiadomość jest już zachowana: "Delay".

Image RemovedImage Added

Tworzenie nowej wiadomości

Aby dodać nową wiadomość, naciśnij "Dodaj nową wiadomość zamówienia". Możesz również edytować wiadomość domyślną.

Image RemovedImage Added

Formularz sprowadza się do podstaw:

...

  1. Zaznacz predefiniowaną wiadomość
  2. Zmień ją jeśli potrzeba, aby dostosować ją do zamówienia klienta.
  3. Zaznacz "Wyświetlić klienta?"
  4. Naciśnij "Wyślij wiadomość"

Image RemovedImage Added

Twój klient otrzyma wiadomość na adres email przypisany do konta. Aby śledzić przebieg konwersacji idź na stronę "Obsługa klienta" w menu "Klienci".