Child pages
  • Powiadomienia o zamówieniu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Powiadomienia o zamówieniu

Kiedy musisz wysłać wysyłasz wiadomość do klienta, korzystając z PrestaShopa PrestaShop (ze strony zamówienia), możesz wybrać zachowanie tej wiadomościją zapisać, aby móc ją wysłać ponownie do innego klienta z podobnymi, problemami, komentarzami , którego dotyczą podobne problemy, komentarze etc.

Aby to uczynić idź zrobić, przejdź na stronę "Wiadomości zamówieniaTreść powiadomień o zamówieniu" w menu "Zamówienia". Jedna domyślna wiadomość jest już zachowana: "Delay".o nazwie "Opóźnienie" (ang. Delay) została już zachowana.

Tworzenie nowej wiadomości

Aby dodać nową wiadomość, naciśnij "Dodaj nową wiadomość zamówienia". Możesz również edytować wiadomość domyślną.

...

Formularz sprowadza się do podstawpodstawowych informacji:

  • Nazwa. Nadaj swojej wiadomości opisową nazwę, aby łatwo znaleźć ją później odszukać.
  • Wiadomość. Napisz treść wiadomości, którą chciałbyś zakomunikować chcesz wysłać klientowi.

Gdy skończysz, naciśnij "Zapisz"

Możesz utworzyć tyle wiadomości, ile potrzebujeszpotrzeba.

Wysyłanie wiadomości do klienta

Gdy już masz stworzysz predefiniowane wiadomości, możesz je wysłać bezpośrednio na stronie ze strony zamówienia klienta:

  1. Zaznacz predefiniowaną wiadomość.
  2. Zmień ją, jeśli potrzeba, aby dostosować ją do danego zamówienia klienta.
  3. Zaznacz opcję "Wyświetlić klienta?".
  4. Naciśnij "Wyślij wiadomość".

Twój klient otrzyma wiadomość na adres e-mail przypisany do konta. Aby śledzić przebieg konwersacji, idź na stronę "Obsługa klienta" w menu "Klienci".