Child pages
  • Multistore instellen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Multistore

...

instellen

This page is only available when you enable the multistore feature.

Turning your single-shop PrestaShop installation into a multi-shop one is very simple:

  1. Go to the "Preferences" menu and select the "General" page.
  2. Find the "Enable multistore" option, select "Yes".
  3. Save your changes.

The "Advanced Parameters" menu will now feature the "Multistore" page, which is presented in details in the "Managing multiple shops" chapter of this guideDeze pagian is alleen beschikbaar zodra u de multistore-mogelijkheid hebt ingeschakeld.

Door uw PrestaShop-installatie met een enkele winkel te wijzigen in een PrestaShop met de multistore-mogelijkheid doet u het volgende:

  1. Ga naar de pagina "Algemeen" onder het menu "Instellingen".
  2. Zoek naar de optie "Schakel multistore in" en kies "Ja".
  3. Bewaar uw instellingen.

Het menu "Geavanceerde instellingen" bevat nu de pagina "Multistore", welke verder wordt behandeld in hoofdstuk De multistore-interface.