Child pages
  • Algemene concepten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om verwarring te voorkomen met het klassieke voorrraadbeheervoorraadbeheer-systeem in PrestaShop versie 1.4 en om de mogelijkheden te zien die geboden worden door het geavanceerd voorraadbeheersysteem in versie 1.5, moet u twee concepten van elkaar onderscheiden: producthoeveelheid dat beschikbaar is voor verkoop en de fysieke hoeveelheid producten.

...